V-storage megabatterij

10 puntenplan voor grootschalige energieopslag

10 puntenplan voor opschalen energieopslag
De grote batterij staat op het terrein van VDL ETG in Eindhoven en is inmiddels operationeel overgedragen aan Scholt Energy Control, dat de energiehandel en monitoring van het systeem voor rekening neemt.

In een 10 puntenplan leggen Energy Storage NL, FME en NLingenieurs een gezamenlijke visie over de toekomst van grootschalige energieopslag uit.

Nederland lijkt volgens Energy Storage NL uitstekend gepositioneerd om met innovatieve technologie en infrastructuur grootschalige seizoensopslag te helpen realiseren. Daarmee kan Nederland een substantiële bijdrage leveren aan de leveringszekerheid, hier én in andere Europese energiemarkten.

Maar er is versnelling nodig. Zowel om de eigen energievoorziening op termijn veilig te stellen als om de Nederlandse economie optimaal van deze kans te laten profiteren. De doorlooptijd van dit type projecten is immers lang en het aandeel duurzame energie stijgt de komende jaren snel.

Alleen als bedrijfsleven, kennisinstituten, netbeheerders en overheid erin slagen snel sleutelprojecten te realiseren, kan Nederland de beoogde rol als energie- en innovatiehub van de toekomst waarmaken en de opgedane kennis en ervaring exporteren.

10 puntenplan

De visie van FME, Energy Storage NL en NLingenieurs bevat een 10-puntenplan waarin acties worden beschreven die langdurige energieopslag mogelijk kan maken.

Zo moet belemmerende wet- en regelgeving worden weggenomen, meer inzicht worden gecreëerd door een integrale kosten-batenanalyse waardoor de investeringsbereidheid toeneemt en moet er snel gestart worden met ontwikkeltrajecten. De 10 punten zijn:

 1. Begin met projectontwikkeling voordat het te laat is
 2. Focus het innovatiebeleid op grootschalige opslag
 3. Zorg voor een integrale kosten-batenanalyse
 4. Spreek af hoe we omgaan met een ‘Dunkelflaute’
  het samenvallen van ‘Dunkelheit’ (duisternis) en ‘Windflaute’ (windstilte)
 5. Stimuleer investeringsbereidheid
 6. Voorkom afschakeling van duurzame energiebronnen
 7. Ontwikkel hybride businessmodellen
 8. Neem beperkende wet- en regelgeving weg
 9. Ondersteun naast demonstratieprojecten ook de eerste opschalingsfase
 10. Organiseer maatschappelijk draagvlak

Industrie en kennissector geven daarmee aan welke stappen in hun ogen nodig nodig zijn om tijdig voldoende grootschalige opslag te realiseren en zo betrouwbare levering van duurzame energie mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties