ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

17 belemmeringen bij real time energiebesparingsdiensten

17 belemmeringen bij real time energiebesparingsdiensten
de categorieen varieren van consumentenbewustzijn tot vastzitten aan de leverancier.

Frontier Economics concludeert dat real time uitlezen van slimme meters door energiebesparingsdiensten stuit op zeventien belemmeringen.

In opdracht van de bij het Convenant 10PJ Energiebesparing Gebouwde Omgeving aangesloten partijen heeft Frontier Economics onderzoek gedaan naar de bijdrage van een dataplatform aan het ontsluiten van data en daarmee aan energiebesparing: ‘Introduction of a neutral data platform for access to P1 consumption data’.

Energiebesparingsdiensten

In het onderzoek naar energiebesparingsdiensten in relatie tot slimme meters is onder andere ook gekeken naar de impact van een neutraal dataplatform voor producten en diensten:

  • voor directe feedback
  • de mogelijke invulling van het dataplatform
  • de transitie van de huidige ontsluiting van de real-time P1-verbuiksdata naar een situatie met een dataplatform.

P1 staat hier voor de mogelijkheid om verbruiksgegevens uit de slimme meter op te vragen via de RJ11 connector op de slimme meter zelf.

Belemmeringen

Op basis van interviews, deskresearch en marktanalyse identificeert Frontier Economics zeventien barrières aan de vraag- en aanbodzijde van real time energiebesparingsdiensten.

De barrières worden beschreven voor:

  • bestaande klanten en voor nieuwe klanten (beiden vraagzijde)
  • voor partijen die besparingsdiensten aanbieden aan nieuwe klanten
  • voor partijen die extra diensten aanbieden aan bestaande klanten van energiebesparingsdiensten (beide aanbodzijde).

Toegangsregulering

Frontier Economics ziet toegangsregulering (eventuele afspraken over toegang tot – gegevens uit – de RJ11 connector op de slimme meter zelf) als mogelijkheid om een groot aantal drempels te verlagen of weg te werken.

Een dataplatform beschouwen zij als een aanvullende maatregel op toegangsregulering.

Hierbij stelt Frontier Economics dat beide niet nodig zijn voor nieuwe klanten en klanten die maar één dienst willen afnemen.

Toegangsregulering kan nodig zijn als bestaande klanten gebruik willen maken van meerdere diensten via de RJ11 connector op de slimme meter zelf.

Een dataplatform kan in theorie nog een extra bijdrage leveren aan het verminderen van de institutionele belemmeringen.

In het onderzoek, dat zich richt op energiebesparing, concludeert Frontier Economics middels een kosten-batenanalyse dat het onwaarschijnlijk is dat het economisch voordelig is om een dataplatform te implementeren ten behoeve van energiebesparing.
Aanbevelingen

Frontier Economics komt met de aanbeveling om onder andere:

  1. toegangsregulering nader te definiëren
  2. de mogelijke bijdrage van een dataplatform aan diensten anders dan energie-inzicht en besparingsdiensten te verkennen
  3. hierbij aandacht te besteden aan de beveiliging door de hele waardeketen heen.

Meer informatie

Link naar het onderzoeksrapport

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties