Kolencentrale, Borsele, Nijmegen, Geertruidenberg, CO2, sluiting, Energieakkoord, emissie, groene energie

Kolencentrales dicht

Oude Kolencentrales gaan dicht
Sluiting van de kolencentrales scheelt jaarlijks 7,7 megaton CO2

Kolencentrales stoten teveel CO2 uit. Daarom worden de kolencentrales in Nijmegen en Borssele gesloten.

Het kabinet overweegt twee kolencentrales méér te sluiten (de Amercentrale 9 in Geertruidenberg, van Essent/RWE en de Hemweg8-centrale in Amsterdam van Nuon).

Om de energiebedrijven te compenseren, is de kolenbelasting opgeheven. Dit levert Essent, Nuon, E.ON en GDF Suez jaarlijks een gezamenlijk belasting-voordeel op van 150 miljoen euro.

7,7 megaton minder CO2

De sluiting scheelt jaarlijks 7,7 megaton CO2. Maar dan zou de energie uit kolen, volledig vervangen moeten worden door groene energie.

Alternatieven zijn:

 • Moderne kolencentrales: dan scheelt dat een kwart van de CO2 emissie (maximaal 250 gram CO2 per kWh)
  Bovendien zetten die moderne varianten 45 procent van de verbrandingswarmte om in energie, 8 procent meer dan hun oudere broertjes.
 • Gascentrales stoten maximaal 400 gram CO2 uit per opgewekt kWh. Voor een huishouden zou dat op jaarbasis 2.000 kilo CO2-uitstoot schelen.

Nederland stoot alles bij elkaar jaarlijks 200 megaton CO2 uit. Doelstelling van het Energieakkoord is die uitstoot tot 2020 met 25% te verminderen.

Urgenda over de sluiting van de kolencentrales

Urgenda vindt het sluiten van de twee kolencentrales in Amsterdam en Geertruidenberg sowieso niet genoeg, omdat de drie nieuwe centrales die pas zijn geopend, het meest vervuilen.

Marjan Minnesma over de 3 nieuwe kolencentrales (2 op de Maasvlakte en 1 aan de Eemshaven): “Dit zijn hele grote centrales waardoor we vorig jaar zelfs 12 procent meer CO2 zijn gaan uitstoten. Dus we zijn als Nederland eerst keihard de verkeerde kant op gaan bewegen, en dan gaan we nu twee kleintjes sluiten. Die grote moeten ook dicht.”

GDF Suez wordt groen

Energiebedrijf GDF Suez heeft in 2015 4.000 zonnepanelen geplaatst in Nijmegen. Samen voorzien die panelen zo’n 250 huishoudens van elektriciteit.

Doelstelling van GDF Suez is een duurzaam energiepark met onder meer:

 • een biomassacentrale
 • vier windturbines
 • een tankstation voor vloeibaar aardgas (lng)

Hergebruik

De kolencentrale in Nijmegen wordt gesloopt. Een deel van de onderdelen kan worden hergebruikt voor o.a. het stoken van biomassa in de Rotterdamse centrale.

De centrale van Borssele wordt ook ontmanteld en afgebroken

4 moderne centrales

Nederland telt nu vier moderne kolencentrales:

 • De Magnum-centrale (2013) werd als multi-branstofcentrale gebouwd (steenkool, gas, biomassa) maar is na overleg met milieuorganisaties voorlopig alleen gebruikt als gascentrale. Nuon wil de plant transformeren tot een superbatterij voor de opslag van zonne- en windenergie te gaan gebruiken (via ammoniak).
 • Een centrale (uit 2015) van RWE (moederbedrijf van Essent), ook in de Eemshaven.
 • Een centrale (uit 2015) van ENGIE (voorheen GDF-Suez) op de Maasvlakte bij Rotterdam.
 • De MPP3-centrale (uit 2016) van Uniper, ook op de Maasvlakte
  Deze gloednieuwe kolencentrale (‘de schoonste ter wereld’) draait sinds februari 2016 en is voorbereid op de afvang, opslag en levering van CO2.

Oude kolencentrales in bedrijf

 1. De kolencentrale van Essent in Geertruidenberg (sinds 1994) blijft voorlopig staan, ‘want slopen is te duur’.
 2. Ook de Hemwegcentrale (Amsterdam, Nuon, 1995) draait nog

Jan Rothmans is voor sluiting van de kolencentrales

“We moeten in Nederland heel snel heel veel minder CO2 gaan produceren. In 2025 moet het 25% minder zijn. Als we de lijn volgen die nu is ingezet, is nog niet eens 15% haalbaar. We moeten dus nog 10% extra vinden.

De meest effectieve maatregel is sluiting van de grootste vervuiler: kolencentrales. Ook de drie nieuwe centrales, waaronder die van Uniper, moeten dicht, want die produceren samen evenveel CO2 als drie miljoen auto’s.

Als we de kolencentrales niet sluiten, kunnen we ook niet aan de CO2-reductiedoelstellingen voor 2020 voldoen die de rechter Nederland heeft opgelegd.”

Begin met het uitfaseren van fossiel

“We moeten beginnen met het uitfaseren van alle fossiele brandstoffen.

 1. Binnen vijf jaar kolen weg, vervolgens de olieterminals en de gasloze economie organiseren.
  Zeven miljoen woningen energie neutraal maken, dat wordt het deltaproject voor de komende twintig jaar.
  Het kan, want waar we een paar jaar geleden daar per woning nog een maand mee bezig waren, kan de bouwsector dat nu in een paar dagen.
 2. Het tweede dat we moeten doen, is de energie-intensieve industrie omschakelen naar een ander procedé, gebaseerd op groene grondstoffen.
  Van petrochemie naar biochemie, van afval verwerking naar biomassa-productie en zo verder.
 3. En ten derde moeten we zo snel en zoveel mogelijk opschalen naar zon en wind. Uiteindelijk zullen die twee bronnen maat gevend worden. We moeten dus niet alleen het klimaatprobleem oplossen, maar de energievoorziening verduurzamen.’

Prof. dr. André Faaij is tegen de sluiting van kolencentrales

Volgens Faaij zal de sluiting van de gloednieuwe kolengestookte centrales – die flexibel genoeg zijn om de hernieuwbare capaciteit aan te vullen en geschikt zijn voor grootschalig bijstoken met biomassa – de ontwikkeling van een bio-economie belemmeren.

“Alleen met grote hoeveelheden biomassa, stabiele markten en optimale toeleveringsketens kunnen we de kosten voor biomassa geleidelijk verlagen. Dat leerproces is essentieel voor de bio-economie: biomassa kan worden geraffineerd om er waardevolle suikers of ethanol uit te winnen, terwijl het gebruik van kwalitatief mindere componenten voor bijstoken de kosten voor energieopwekking aanzienlijk zal verlagen.

Hoewel ik ook van mening ben dat kolen stoken rampzalig is voor het klimaat, kan biomassaverbranding in combinatie met CCS ook werken als startpunt voor de bio- economie en de CCS-infrastructuur, die deze eeuw allebei noodzakelijk zullen zijn. Nadat deze elektriciteitscentrales eenmaal zijn gesloten, kan de biomassa worden gebruikt voor geavanceerde bioraffinage en CCS om een nuluitstoot – of zelfs een negatieve uitstoot – van CO2 te realiseren.

Op die manier kunnen kolengestookte elektriciteitscentrales het startpunt vormen voor de essentiële transities binnen het energiesysteem naar een koolstofarme economie.”

 

  Gelet op de kwaliteit van de kolencentrales die verspreid over heel Europa staan, ligt het niet voor de hand de drie nieuwste centrales in Nederland, state of the art, als eerste dicht te doen. Deze zijn zeker 15 procent efficiënter dan de andere.” (…) “Je wilt een waterbedeffect voorkomen. Dat je hier een kolencentrale sluit en elders energie moet inslaan die veel vervuilender is.

  Het klimaat is er niet bij gebaat als wij ter vervanging elektriciteit gaan importeren die in Duitsland met bruinkool is opgewekt. Met name de twee nieuwe centrales in Rotterdam lenen zich uitstekend voor de afvang en opslag van CO2. Je kunt het via een pijpleiding naar de kassen in het Westland transporteren of je brengt het via een pijpleiding naar een veld onder de Noordzee. Er zijn trouwens interessante technische ontwikkelingen gaande om te zorgen dat kolencentrales straks niet vervuilender zijn dan gascentrales.

  Als LINKSE ingenieur en ontwikkelaar van een consumentenproduct voor windenergie, pleit ik voor het open houden van alle kolencentrales en zowel kolen als gas centrales verplicht CCS2 te laten toepassen. Afgevangen CO2 moet niet in de zeebodem gepompt worden, maar met het mineraal Olivijn gefixeerd worden tot een vaste stof. Die kan dan in bijvoorbeeld beton verwerkt worden.

  De bouw van windparken en zonneweides gaat lang niet snel genoeg, Daarom zijn centrales nog wel een paar decennia nodig. Die CO2 uitstoot moeten we voorkomen. Want al in 2000 zat er voldoende CO2 in de lucht voor 2 graden opwarming. We moeten dus zo snel mogelijk CO2 negatief worden. En niet alleen Nederland. De CCS2 techniek die Nederland ontwikkelt, moeten we exporteren naar de andere 3000 centrales in de wereld.
  Dat is en mooi export product, met handel in Olivijn voor Rotterdam, en nieuw werk in Olivijn mijnen, rendabel klimaat werk.

  Het echte probleem met centrales is dat ze allemaal nodig blijven, maar wel steeds minder vaak maximaal zullen stoken. Dat is een bedrijfseconomisch probleem.
  Met CCS2 zal de stroom duurder worden, daarom moet de Rijksoverheid deze techniek verplichten, hij is BAT, Best Available Technology. Verplicht voor bedrijven. Maar door de duurdere stroom, zal de subsidiebehoefte dalen, dus voor consumenten hoeft CCS2 niet veel problemen op te leveren.

  Daarnaast moeten we Wageningen University een “man on the moon” project geven, om op nieuwe plekken veel meer, en duurzaam biomassa te telen. Natuurlijk met een zo gesloten mogelijke mineralencyclus.
  Dit zal de biobased economy stimuleren, maar ook op biomassa gebaseerde brandstof opleveren. Daarmee worden die 3000 centrales CO2 negatief.
  Zo maken we een kans om Nederland droog te houden.
  Anders rest ons wachten tot de dijken breken.

  Discussie over kolencentrales is zinloos. Ze zijn er nu eenmaal. Er is één probleem. Dat is Parijs. Maar dat is eenvoudig op te lossen. Er is in Ghana een heel groot gebied waar niets groeit: de savannes. Daar plant Stichting Barbarugo bamboe. Met wat financiële steun staat er binnen tien jaar zoveel bamboe, dat al de Nederlandse industriële CO2-uitstoot gecompenseerd kan worden.
  Dat geld komt van de windmolens die niet gebouwd hoeven te worden, want er is stroom genoeg.
  Maar er zijn nog meer redenen de energie zo aan te pakken. Het planten van de bamboe geschiedt door analfabete werklozen. We doen dus een geweldig goed werk, want iets anders kunnen ze niet.
  Er is nog meer: het klimaat gaat er op vooruit. De bamboe houdt de zon tegen. De temperatuur (nu vaak 40°) wordt dragelijk. Als er regen valt, verdampt dat niet door de brandende zon, maar komt in de drooggevallen regenputten. De natuur komt weer terug!
  Dit is ontwikkelingshulp waar wij, Nederlanders beter van worden.

  Zie ook tiny.cc/bamboe

  Beste Ruud, dank voor je commentaar. Of de kolen nu wel of niet in de ban gaat, jullie bamboe-aanplant is een fantastisch initiatief!

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties