Integratie duurzame energiebronnen

3 tenders energie-innovatie

Vanaf 1 juli 2016 openen drie tenders energie-innovatieprojecten van de Topsector Energie.

Deze tender regelingen stimuleren onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, besparing én slimme inpassing van energie.

3 tenders

Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar een budget van ruim € 125 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Deze projecten in de tenders, moeten zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt.

Op 1 juli 2016 openen de regelingen

 1. MVI (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) Energie
  De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 per MVI Energie-project.
 2. Systeemintegratiestudies
 3. En er zijn twee DEI-wijzigingen ten opzichte van 2015.
  1. Het maximale subsidiebedrag per project is verhoogd van 4 naar 6 miljoen euro
  2. De regeling geldt nu ook voor pilotprojecten voor energiebesparing in de industrieén een nieuwe tender Demonstratie Energie Innovatie (DEI)

De bekendmaking van de 3 nieuwe regelingen vindt u in de Staatscourant

Kenmerken van MVI Energie-projecten

MVI Energieprojecten in de zin van de regeling betreffen projecten met de volgende kenmerken:

 • het betreft een toegepast wetenschappelijk experiment;

 • de focus ligt op actie-onderzoek: oftewel, probleem-oplossend cyclisch onderzoek. Onderzoekers ontwerpen interventies, experimenteren met de interventie en evalueren de resultaten. De focus ligt op het begrijpen van onderliggende oorzaken die het probleem in stand houden, het ontwerpen van interventies die inspelen op deze oorzaken om verandering richting een gewenste toekomst mogelijk te maken en het evalueren van de werking van de interventies;

 • de relevante actoren worden actief betrokken;

 • systemisch van aard, oftewel: het startpunt zijn de diepere structuren die huidig gedrag verklaren en die door interventies op dit diepere niveau, een sleutel vormen voor nieuw gedrag;

 • gerelateerd aan energie-innovaties.

Doelstellingen Systeemintegratiestudies

De Nederlandsche Bank heeft onlangs in een studie de noodzaak om zo spoedig mogelijk de transitiepaden verder te concretiseren naar voren gebracht. Dit om investeringsrisico’s te verkleinen en excessief waardeverlies te vermijden.

Het inslaan van deze transitiepaden is noodzakelijk om de CO2uitstoot reductiedoelstellingen in 2030 en 2050 te bereiken. Ook zullen nieuwe technische innovaties nodig zijn.

Het kennisprogramma systeemintegratie wil hieraan bijdragen door:

 • haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe technische concepten
 • en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie te ondersteunen

Beoogd resultaat: het verbeteren van de integratie tussen schakels en spelers de maatschappelijke en economische kosten van de energietransitie minimaliseren. Het gaat hierbij om

 • de integratie van schakels en spelers in de energiewaardeketen
 • tussen verschillende energiedragers (bijv. warmte, gas, elektriciteit, e.a.)
 • tussen actoren in het gehele systeem
 • de waardeketen en aanpalende sectoren (denk bijvoorbeeld aan cross overs tussen energie en chemie, agro-food en energie, etcetera).

Het gaat in het programma systeemintegratie niet alleen om de technische aspecten, maar ook om economische en juridisch-institutionele aspecten.

Deze regelingen staan nog open:

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties