ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data
ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

ACM ziet het belang van data in de energiesector sterk toenemen en pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving. ACM onderschrijft hiermee de mening dat (brede toegang tot) data zorgt voor innovaties die de energietransitie kunnen versnellen.

Bijvoorbeeld data uit de slimme meter. Maar ACM ziet ook risico’s.

Data zijn afgeschermd

Onafhankelijke dienstaanbieders en aggregators lopen in het huidige stelsel tegen belemmeringen aan. Zij kunnen niet beschikken over de juiste data op het juiste moment, ook niet wanneer de consument wil dat ze daarover beschikken.

In een omgeving met talrijke kleine, lokale energieproducenten, zoals huishoudens met pv-panelen op het dak, kunnen aggregatoren die in het bezit zijn van de nodige data een interessante rol spelen, door bijvoorbeeld de gebundelde, variabele productieoverschotten te vermarkten. Met krachtige algoritmen kunnen ze dan het variabele karakter van die hernieuwbare productie in modellen met waarde omzetten.

Risico op prijsdiscriminatie

Er is een trend dat energieprijzen en -aanbod steeds meer maatwerk worden. Zo bepalen algoritmes welke selectie uit het hotelaanbod het eerste getoond wordt of wat in de tijdlijn op sociale media verschijnt. Waarop die selectie is gebaseerd, is voor consumenten niet transparant zodat ook niet altijd goed te bepalen is in hoeverre de selectie aansluit bij de voorkeur van de consument. De meest extreme vorm van economische personalisering is individuele prijsdiscriminatie: elke consument betaalt dan precies het maximale waartoe hij bereid is,” meldt ACM in zijn jaarlijkse Signaal.

ACM waarschuwt

“De technologie om dit soort dynamische prijzen, differentiatie en discriminatie toe te passen zal ongetwijfeld fijnmaziger worden en bredere toepassing vinden.

Er zijn voor- en nadelen aan personalisering verbonden, die we nu lang niet allemaal kunnen overzien.

  • Voor consumenten is het prettig als ze beter op hun interesses toegesneden informatie krijgen, minder irrelevante reclames zien of sneller kunnen zoeken en vergelijken.
  • En (geautomatiseerde) dynamische energieprijzen kunnen bijdragen aan besparingen en daarmee aan klimaatdoelstellingen.

Maar bij ver doorgevoerde individuele prijsdiscriminatie verschuift het consumentenvoordeel helemaal naar producentensurplus,” waarschuwt ACM.

Privacy, gelijk speelveld

ACM steunt het ministerie van economische zaken en klimaat bij zijn initiatieven om de regelgeving rond data governance in de energiesector te herijken, zodat innovatieve bedrijvigheid ruimte krijgt. Daarbij zijn aandacht voor privacy, het eigenaarschap van data en een gelijk speelveld voor toegang belangrijk, vindt ACM.

Nu zijn er weinig wettelijke mogelijkheden om ongewenste vormen van personalisering tegen te gaan. Nieuwe en aanvullende regelgeving kan nodig zijn, vindt ACM.

Gezien de snelle ontwikkelingen en de complexiteit van deze digitaliseringsvraagstukken vraagt dit nu aandacht van de politiek.

Hierbij is een complexe belangenafweging onontbeerlijk. Ze kan per sector anders uitvallen.

ACM roept wetgevers, beleidsmakers, marktpartijen en (andere) toezichthouders op om hieraan en aan het publieke debat hierover hun bijdrage te leveren.

Voordelen versus privacyverlies

ACM verwacht dat in gereguleerde sectoren, zoals energie en openbaar vervoer, het anders of beter openstellen van datasets een impuls kan geven aan innovatie en daarmee het bereiken van maatschappelijke doelstellingen als de energietransitie of een duurzamere mobiliteitsmix.

“Relevante data kunnen in deze sectoren vaak door slechts één partij worden verzameld, doordat ze onlosmakelijk zijn gekoppeld aan een infrastructuur die een natuurlijk of wettelijk monopolie is. Bovendien is de rechtvaardiging van verplichte openstelling vanwege het publieke karakter er minder problematisch.”

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties