Waterstof expert Prof. Dr. Ad van Wijk

Ad van Wijk is de waterstofambassadeur voor de noordelijke New Energy Coalition

Waterstof Prof. Ad van Wijk, ADEM Houten, TU DelftAd van Wijk gaat zich twee dagen per week inzetten voor de New Energie Coalition met als doel de positie van Noord-Nederland als de waterstofregio te behouden en verder te versterken.

Van Wijk gaat werken aan een waterstof Roadmap waarin onder andere adviezen, Europese subsidies en overzichten van wettelijke kaders en vereiste aanpassingen van bestaande wet- en regelgeving aan bod komen.

Verder werkt Van Wijk aan een thematisch programma om de vele waterstofprojecten in het noorden van het land op gang te krijgen.

Ad van Wijk, onze groene hoogleraar

Ad van Wijk zet zich al jaren in voor waterstof als hernieuwbare groene energiebron in Nederland, niet alleen voor de industrie maar ook voor transport (auto’s en vrachtwagens). Als hoogleraar verbonden aan de TU Delft en een van de oprichters van het internationaal gerichte Ecofys maakt hij zich hard voor waterstof opgewekt met zonne- en windenergie.

Van Wijk is betrokken bij meerdere energieprojecten waaronder:

  • het 120 MW offshore wind farm Princess Amalia in the Noordzee
  • meerdere multi-MW zonneparken in Spanje
  • PlantOne, een pilot bio-methanol plant in Rotterdam

Kansen van waterstof met Noordzee windenergie

Een recent vrijgegeven studie door Energy Delta Institute part of New Energy Coalition als één van de uitvoerende partijen binnen het North Sea Energy Consortium toont aanzienlijke kostenbesparingen voor groene waterstofproductie op de Noordzee aan.

Door op beschikbare platformen groene waterstof te produceren uit windenergie van omringende windparken kan worden uitgespaard op de aanleg van een kabelverbinding tussen het windpark en de eindverbruiker. Naast deze berekeningen is ook gekeken naar de kosten van offshore stroomomzetting in windturbines en het omzetten van aardgas in waterstof.

Kosten

De productiekosten van groene waterstof kunnen, rekening houdend met genoemde besparing op de kabelverbinding en afhankelijk van de ligging uit de kust, uitkomen op €1,- a €1,75 per kg. Als een deel van de windenergie wordt omgezet in groene waterstof en de rest van de stroom aan land afgezet, dan variëren de kosten tussen de €1,75 en €2,25 per kg.

Deze kostenramingen liggen lager dan de meeste ramingen voor stroomomzetting in waterstof op het vasteland.

Onderzoeksleider prof. Catrinus Jepma, hoogleraar Energie en Duurzaamheid bij de Rijksuniversiteit Groningen: ‘’Op de Noordzee kun je profiteren van de steeds kortere afstand tussen windparken en platformen. Dit leidt tot besparing op de kosten van het stroomnet, terwijl de geproduceerde waterstof via de bestaande gasinfrastructuur naar land kan worden gebracht.’’

De omzetting van stroom in waterstof zal naar verwachting steeds belangrijker gaan worden, gezien de fluctuerende waarde van een deel van de stroomvoorziening zonder opslag. Dit is nu het geval op momenten waarop teveel stroom wordt aangeboden in periodes met een geringe vraag. Daarnaast kan het stroomnet soms het grote aanbod van stroom niet aan en is het om die reden nodig dat stroomoverschotten worden omgezet in een energievorm die gemakkelijk is op te slaan, transporteren en toe te passen.

De complete studie is beschikbaar via de website van het North Sea Energy Consortium.

 

 

 

    Het valt me op dat er bij geen van de pagina’s en artikelen op de energiekaart.net site een datum staat. Dit maakt het heel moeilijk om te bepalen of ik oud nieuws of nieuw nieuws zit te lezen. Sommige projecten worden gewijzigd, sommigen halen het niet, maar oude publicaties blijven wel vaak Jaren op het web staan.

    Voor betere inschatting van de kwaliteit van informative: Zet alstublieft een publicatie datum bij elk artikel en geef waar mofgelijk regelmatig status updates bij projecten, met een datum per update.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties