Tijdens piekmomenten kan TenneT de balans bijsturen door de laadpunten iets langzamer te laten laden

Belemmeringen Elektrische Mobiliteit

Belemmeringen Elektrische Mobiliteit
Zolang hier geen duidelijk beeld bij is (politiek en binnen de sector) belemmert dit de voortgang van vrije energieleverancierkeuze aan de laadpaal.

De workshop ‘Belemmeringen en Oplossingsrichtingen Elektrische Mobiliteit’ leverde concrete institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen op. De casus van de workshop was: ‘Vrije keuze energieleverancier op de laadpaal’.

Tijdens de introductie werd het duidelijk hoe ongelooflijk gaaf het is dat Nederland internationaal voorop loopt met elektrische mobiliteit. Denk alleen al aan het project bi-directioneel laden in Lombok Utrecht.

Het buitenland kijkt naar ons en dit moeten we vasthouden. Willen we die koppositie vasthouden en producten en diensten internationaal kunnen vermarkten, dan moeten we goed kijken naar de inrichting van elektrisch vervoer in de breedste zin van het woord.

Daarom is tijdens deze workshop ingezoomd op de casus ‘vrije keuze energieleverancier op laadpaal’.

Doel van de workshop

Het delen van elkaars beelden en het creëren van een gezamenlijk beeld van (institutionele) belemmeringen die innovaties ervaren bij het verder uitrollen, commercialiseren en opschalen

Met een groep specialisten uit het bedrijfsleven en de overheid is ingezoomd op (institutionele) belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Belemmeringen

 • Tenders voor laadpalen en gelijke voorwaarden in gemeenten
 • Meer en diverse exploitanten in verschillende / dezelfde omgeving
 • Beprijzing van flexibiliteit is momenteel nog niet concreet / mogelijk; er is nog geen markt voor
 • Voor zowel EV als de andere aspecten van de energietransitie is een stevig communicatieplatform noodzakelijk. De uitlezing van de kWh meters en de interactie (berichten) tussen de marktpartijen zullen exponentieel toenemen. Daarbij behoeft de kwaliteit van deze processen extra aandacht

Gaat de prijs dan omlaag?

Belangrijke aanname van stakeholders om te pleiten voor meerdere leveranciers op een laadpaal is dat hierdoor prijs van energie zou kunnen dalen. Dit wordt betwijfeld door een aantal aanwezigen: immers, de kostenopbouw van de commodity ‘energie uit laadpaal’ blijft grotendeels hetzelfde. Conclusie: Concurrentie zal niet leiden tot significante kostendaling voor de consument.

Verdiepingsslag in de belemmering

Wat gaat er concreet mis als we dat niet oplossen?

 • Urgentie en het politiek mandaat voor overheden ontbreken
 • Kennis is niet aanwezig bij de consument en er is weinig bekend over de klantbehoefte
 • Codes voor de energiesector faciliteren niet het berichtenverkeer wat hiervoor nodig is
 • Geen duidelijke keuze om verder door te bouwen op het huidige systeem richting 2050 of dat er (op termijn) radicaal nieuwe stelsels van wet- en regelgeving nodig zijn en geïmplementeerd gaan worden. Richting 2050 is de beleidsagenda onvoldoende duidelijk. Er wordt momenteel aan gewerkt, maar de vraag blijft in hoeverre hierin concrete duidelijke keuzes voorgelegd worden / genomen worden.
 • Risico’s van monitoring en handhaving van de systeembalans. Welk effect gaat vrije leverancierskeuze op een laadpaal hebben op de programmaverantwoordelijken en (veranderingen in) hun portfolio? Hoe is dit met elkaar te rijmen?
 • Op welke wijze moeten we het stelsel van de energievoorziening (wet- en regelgeving, codes, afspraken, etc, etc) complexer en dynamischer maken voor iets ‘banaals’ als energie?
 • Zit de consument (zakelijk of particulier) hier wel op te wachten?
 • Op basis van welke criteria maak je deze afweging?
 • Hoe weeg je consumentenvrijheid en complexiteit ten opzichte van elkaar?

Zolang hier geen duidelijk beeld bij is (politiek en binnen de sector) belemmert dit de voortgang van dit dossier.

Leren van elkaar

De workshop was niet bedoeld om al met concrete oplossingen te komen. Wel om elkaar beter te begrijpen, belemmeringen inzichtelijk te maken en om deze vervolgens te kunnen agenderen.

De workshop sloot af met de vraag of een workshop waarin een concrete casus besproken wordt, als zinvol is ervaren. De reacties waren positief. Vraag was wel wat er met de uitkomsten gebeurt?

Link naar het volledige rapport

De workshop is georganiseerd door TKi programma Systeemintegratie en KennisHub de Energiekaart.net

 

Link naar het Dossier Institutionele Belemmeringen

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties