Belemmeringen die de lokale warmtetransitie vertragen

Belemmeringen die de lokale warmtetransitie vertragen

Belemmeringen die de lokale warmtetransitie vertragen
Utrecht krijgt studentencomplex met duurzame snufjes

Voor gemeenten is de lokale warmtetransitie essentieel om de klimaatdoelen te halen. Warmte (en in toenemende mate energie voor het koel houden van gebouwen) vormt vaak al 60% van het energietotaal uit van bedrijven en huishoudens. 

Waar loopt een gemeente tegenaan?

Uit gesprekken met medewerkers van de gemeente Utrecht en analyse van het klimaat- en energiebeleid op zowel Europees, rijks- als lokaal niveau blijkt dat gemeenten op dit moment weinig tot geen wettelijke middelen hebben om maatregelen af te dwingen. Dit geldt met name voor de warmtevoorziening van de bestaande woningen en utiliteitsgebouwen. Daarnaast beschikken gemeenten over onvoldoende budget om de benodigde maatregelen grootschalig financieel te ondersteunen.

Drijfveren en belemmeringen van woonconsumenten om energiebe- sparende maatregelen te treffen geeft aan dat:

  • Een lagere energierekening de belangrijkste drijfveer is. Hierna volgen de beschikbaarheid van subsidies, extra wooncomfort en de zorg voor het klimaat en milieu in min of meer gelijke mate;
  • Er veel verschillende belemmeringen zijn. De grootste liggen bij de onbekendheid van de energie-efficiency maatregelen. Energiegebruik wordt bovendien niet als kernactiviteit ge- zien door de investeerder bij kantoren of is bij de woningbouw geen belangrijk item bij aanschaf en gebruik. Een andere veel voorkomende belemmering is als de investeerder in energiebesparing niet degene is die ervan profiteert waardoor er maar beperkte terugkoppeling mogelijk is.

Warmtetransitie belemmeringen

Belemmeringen die de lokale warmtetransitie vertragen in Utrecht]Voor nieuwbouw blijkt het makkelijker om warmte-innovaties te integreren. Zo krijgt een nieuw studentencomplex in Utrecht energie-opwekkende gevels en daken en stadsverwarming in combinatie met warmte- en koudeopslag.

 

Link naar het Dossier Institutionele Belemmeringen

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties