Berenschot inzichten energietransitie

Berenschot: inzichten energietransitie

Berenschot inzichten energietransitie
Van droom naar daad

Berenschot deelde haar inzichten over het verloop van de Energietransitie tot dusver. De belangrijkste conclusie:

Snelheid en volledigheid gaan niet altijd samen. Volledig duurzaam is wat we willen, maar dat kan soms ook in stappen. Als we daarvoor kiezen, hoe gaat dat dan later verder? Of kunnen we alles toch beter in één stap aanpakken?

Het is nu zaak om de energietransitie om te zetten van ideeën naar plannen en praktijk. In die praktijk komen al snel de echte vraagpunten naar voren.

  • We willen bijvoorbeeld graag elke gemeente verduurzamen, maar kan dit binnen de ruimtelijke randvoorwaarden?
  • We willen toe naar veel minder aardgas in woningen en gebouwen, maar tegelijk haalbaar en goed qua woonlasten: een weerbarstige praktijk met diverse oplossingen.
  • En in de industrie is er een enorm potentieel; wat zijn de juiste routes en hoe voorzien we dit van de juiste omstandigheden voor realisering?

Berenschot ziet kansen om te schalen ‘van droom naar daad’

Berenschot concludeert dat energieprojecten meer mogelijkheden hebben om te verduurzamen. Niet alleen in duurzame bronnen, maar ook in besparingen en slimme opties voor energieomzetting en opslag.

Hetzelfde zien ze in de industrie. Elektrificatie bijvoorbeeld, zorgt voor verduurzaming op basis van elektriciteit uit zon en wind en het biedt grotere efficiency, bijvoorbeeld door warmtepompen die uit elektriciteit een veelvoud aan warmte produceren.

Kansen

  • De industrie en de glastuinbouw kunnen overschotten aan windstroom flexibel opvangen; daarvoor is wel aanpassing van de nettarieven nodig
  • Een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening in 2050 is goed mogelijk met CO2-afvang bij het gas voor de industrie en optimale inzet van groen gas in woningen en transport
  • De kosten van een energieneutrale energievoorziening zijn te overzien, maar let op de kosten van sterke woningisolatie,zwaardere energienetten en back-up centrales
  • Door opslag van zonnestroom in een elektrische ‘warmte-batterij’ blijven zonnepanelen rendabel, ook na uitfasering van de salderingsregeling
  • All-electric in de bestaande bouw leidt nu nog tot veel netverzwaring en extra gascentrales. De hybride warmtepomp heeft dat probleem niet en past ook veel makkelijker in bestaande woningen. Daarmee kunnen we snel verduurzamen
  • Energie-innovaties stuiten bij realisatie in de praktijk nog vaak op institutionele belemmeringen. We raden aan om dit marktconform en structureel aan te pakken
  • Gemeenten en provincies krijgen een steeds grotere rol in deverduurzaming, waarbij regionale samenwerking belangrijk wordt, ook met energiebedrijven.

 

Link naar het volledige rapport

 

Link naar het Dossier Institutionele Belemmeringen

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties