Brandstof uit CO2

Volgens het EEA zal de klimaatverandering nog vele decennia voortduren. De omvang van de klimaatverandering in de toekomst en de gevolgen ervan zullen afhangen van de doeltreffendheid waarmee we uitvoering geven aan onze wereldwijde overeenkomsten om broeikasgassen terug te dringen, maar ook van de juiste aanpassingsstrategieën en beleidsmaatregelen om de risico’s van de huidige en verwachte klimaatextremen te verminderen.

Brandstof uit CO2? Het lijkt te kunnen

NWO stimuleert onderzoek naar zogeheten ‘CO2-neutral fuels’. Hierbij wordt de productie van CO2-neutrale brandstoffen uit water en CO2 onderzocht. 

Bio-ethanol is een prima brandstof

 • Universiteit Leiden
  Marc Koper en Lies Bouwman van de universiteit Leiden onderzoeken de mogelijkheid van CO2-elektrolyse op lage temperaturen. “Om CO2-opeenhoping in de atmosfeer te voorkomen kun je twee dingen doen: óf een brandstof gebruiken die geen CO2 uitstoot, óf het CO2 dat je uitstoot opnieuw omzetten in een brandstof,” zegt Koper.
 • BioMCN
  Het bedrijf BioMCN in Delfzijl investeert in een nieuwe methode voor de productie van bio-methanol, dit is een groene transportbrandstof die benzine kan vervangen. Bij de nieuwe technologie wordt CO2 die vrijkomt bij biogasproductie geïnjecteerd in de reactor bij BioMCN. Het bedrijf zet CO2-injectie in om het productieproces te vergroenen
 • ArcelorMitta
  De Belgische staalgigant ArcelorMitta doet het al: CO2 omzetten in bio-ethanol. En met succes.
  Lees meer

Ook de chemie kan wel wat met CO2

Eerder gaven we al aan dat het bedrijf Koolstofmonoxide uit CO2
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelden een katalysator die CO2 omzet in koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide kan vervolgens met behulp van bestaande technologie worden omgevormd tot een aantal gangbare koolwaterstoffen. Op deze wijze wordt CO2 omgezet in bruikbare chemische stoffen.

Volgens de UvA kan de katalysator CO2 omzetten onder omgevingsdruk en bij lage temperaturen. Uit tests blijkt dat de katalysator op grotere schaal kan worden ingezet. Daardoor kan hij bijvoorbeeld ingezet worden bij de omzetting van industriële rookgassen.

“Het was een ontdekking bij toeval. We waren bezig met proeven voor een ander product, maar de katalysator bleek uiterst gevoelig voor CO2, beter dan tot dusver bekend was,” zegt onderzoeker Shiju Raveendran.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties