CCS ringleiding Haven icm Noordzee Opslag

CBS: 2015 steeg CO2-uitstoot 5%

CBS: 2015 steeg CO2-uitstoot 5%
Zonder CO2-opslag halen we klimaatafspraken niet

Alle goede voornemens ten spijt: Het CBS onderzocht de Nederlandse CO2-uitstoot en kwam met een teleurstellend maar niet onverwacht bericht. In 2015 hebben we als land +5% emissie extra uitgestoten ten opzichte van 2014!

De belangrijkste oorzaak:  Nederland stookte de kolencentrales flink op. Gascentrales werden minder ingezet.

In 2015 bedroeg de Nederlandse uitstoot 196 miljard kg CO2-equivalenten.

  • dit is 5% hoger dan in 2014
  • en 12% lager dan in 1990

Urgenda uitspraak: -/- 25%

Conform de rechterlijke beslissing in de Urgenda klimaatzaak (24 juni 2016), dient de overheid ervoor te zorgen dat de uitstoot in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990.

Alleen in het uitzonderlijk warme 2014 was de CO2-uitstoot onder het niveau van 1990.

De totale uitstoot van de overige broeikasgassen (niet-CO2) is in 2015 de helft lager dan een kwart eeuw eerder.

Steenkool verdubbeld

De CO2-uitstoot bij energiebedrijven was in 2015 ruim 4 miljard kg (9%) meer dan een jaar eerder en 8 miljard kg (18%) meer dan in 2013.

Sinds 2013 zijn enkele nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Steenkool is relatief goedkoop. Maar het zorgt, in vergelijking met aardgas, voor meer uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen.

De afgelopen vijf jaar:

  • is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie met een derde gedaald, van 62 procent (2010) naar 42 procent (2015)
  • is het aandeel steenkool is bijna verdubbeld, van 19 procent (2010) naar 35 procent (2015)

Meer aardgas gebruikt voor warmte

In 2015 gebruikten we meer aardgas voor de verwarming van woningen en kantoren tov 2014. De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving vertoont een licht dalende trend met plotselinge uitschieters naar boven en beneden als gevolg van hele koude dan wel hele warme jaren.

In het warme 2015 werd iets meer aardgas verbruikt (ook om t te koelen) dan in het uitzonderlijk warme 2014. In 2013 was het kouder, maar niet zo koud als in 1996 en 2010.

Halvering uitstoot overige broeikasgassen

Tussen 1999 en 2009 bereikte Nederland een halvering van de uitstoot van overige broeikasgassen, zoals methaan (landbouw) en lachgas (salpeterzuurfabrieken).

Dalende trend 1990 – 2015

Ondanks dat de Nederlandse economie sinds 1990 met 60% groeide, steeg de CO2- uitstoot nauwelijks mee. Onder andere door energiebesparingen en een steeds groter aandeel van de dienstensector.

Nu moeten we samen zorgen dat we de huidige uitstoot met 50% reduceren. Dan levert Nederland een significante bijdrage aan de wereld opgaven om de klimaatverandering te stoppen.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties