Concreet pakket maatregelen CO2-reductie industrie

Concreet pakket maatregelen CO2-reductie industrie

Concreet pakket maatregelen CO2-reductie industrie
Industrie kan met concrete maatregelen, emissies met 95% reduceren in 2050.

Volgens  VEMW-voorzitter Gertjan Lankhorst ligt er een concreet pakket maatregelen om de CO2-emissies van de Nederlandse industrie met 95% te reduceren in 2050.

Industrie 40% CO2

De industrie veroorzaakt ruim 40% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een concreet pakket aan maatregelen nodig om tot 95% reductie te komen.

Het voorgestelde pakket bevat acht opties, die zijn gebaseerd op de intrinsieke voordelen van de industrie in Nederland ingedeeld in categorieën:

 • sterk geïntegreerde clusters
 • een goed ontwikkelde offshore (wind-)industrie
 • een kwalitatief hoogstaand elektriciteits- en gasnetwerk
 • de R&D-capaciteit van de industrie

Maatregelen

De eerste categorie opties kan onmiddellijk worden toegepast tegen relatief lage meerkosten:

 • energie-efficiencymaatregelen zoals warmtepompen
 • het vervangen van gasgestookte apparatuur door ketels die zowel op gas als op elektriciteit kunnen worden gestookt
 • deze hybride apparaten bieden tevens de mogelijkheid de onbalans in het elektriciteitsnet op te vangen die voortvloeit uit de onstuurbaarheid van zon- en windstroom.

Ontwikkelen CO2-afvang, -opslag en -hergebruik

Een volgende categorie opties moet op dit moment vooral worden ontwikkeld door het opschalen van technologieën.
Daarbij moet gedacht worden aan:
 • CO2-afvang
 • CO2-opslag
 • CO2-hergebruik in de chemie en bij raffinaderijen
 • het gebruik van biomassa als grondstof
 • het nuttig hergebruiken van afvalstromen

Waterstof

De laatste categorie opties vraagt vooralsnog om meer onderzoek en innovatie:
 • groene waterstof uit elektrolyse
 • warmtepompen voor hoge temperatuurprocessen
 • een nieuw procedé om staal te maken

Subsidies en regie

De industrie is bereid deze route in te slaan omdat de opties de Nederlandse economie versterken. Het grote succes van de wind-op-zee-aanpak van het kabinet biedt veel perspectief.

De beschikbaarheid van duurzame elektriciteit tegen een lage prijs schept nieuwe kansen.

 • De industrie vraagt van de overheid om een instrumentarium ter ondersteuning van investeringen die CO2-emissies reduceren, vergelijkbaar met de SDE+-subsidies voor duurzame elektriciteit.
 • Ook een innovatiebudget gericht op ontwikkeling en opschaling van technologie is belangrijk.
 • Tenslotte is een actieve regie- of investeringsrol van de overheid in de ontwikkeling van netwerken (CO2, waterstof, restwarmte) nodig om bedrijven te helpen over de grenzen van het eigen bedrijf samen te werken.

Perspectief

Volgens VEMW-voorzitter Gertjan Lankhorst is dit plan een concrete stap om de industrie een nieuw en duurzaam investeringsperspectief te bieden, gebaseerd op de productie van schone energie in Nederland. Daarmee zijn zowel de economische ambities van rechtse als de groene ambities van linkse partijen gediend.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties