Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data Program

Opportunities and barriers for opening research databases in low carbon energy research

EU-project Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data. Hoofddoel: eisen stellen aan nieuwe Horizon 2020 projecten mbt gebruik data derden.

 
 views 
    0 likes
Nationale EnergieAtlas (NEA)

Nationale EnergieAtlas (NEA)

Op de Nationale EnergieAtlas vindt u kaarten over bestaande traditionele en duurzame energie. De NEA geeft inzicht in de potentie voor verduurzaming.

 
 views 
    0 likes
energie-in-beeld

Energie in Beeld

Energie in Beeld is voor gemeenten en provincies met Enexis, Liander, Stedin of Cogas als netbeheerder. Reacties op uw klimaatbeleid worden zichtbaar.

 
 views 
    0 likes
Pico energie-informatieportaal

PICO energie-informatieportaal

Energie-informatieportaal van PICO is een nieuwe tool om de energietransitie te versnellen. PICO geeft snel en betrouwbaar inzicht in de energietransitie op lokaal niveau.

 
 views 
    0 likes
Liander, GreenerBuildings KIEM Energieprestaties gebouwenKIEM Energieprestaties gebouwen

KIEM Energieprestaties gebouwen

KIEM - Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen. Hoort bij Energieregelsystemen en -diensten TKI Urban Energy.

 
 views 
    0 likes
Heatmatcher IDEGO Hero Balancer

IDEGO energiebeheersysteem voor gebouwen

IDEGO ontwikkelde een slim zelfsturend systeem dat de meest comfortabele, duurzame en economisch gunstige wijze van energieopwekking voor gebouwen bepaalt.

 
 views 
    0 likes
EnergieAtlas

EnergieAtlas

De Amsterdamse EnergieAtlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en groene energiebronnen in de stad bij elkaar. Per buurt, wijk en zelfs per blok.

 
 views 
    0 likes
Data privacy

Privacy Enhancing Technologies

The PET project started from an academic conference paper published in 2011 that presented an aggregation protocol designed to protect the privacy of smart meter data.

 
 views 
    0 likes
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Studie systeemintegratie – de rol van de eindgebruik

Dit onderzoek richt zich op de toekomstige rol van de eindgebruiker van energie. Hierin komt een aantal vragen aan bod.

 
 views 
    0 likes
Herman breidt uit: stroomsturing vraag & aanbod

Herman Smart Grids

Herman Smart Grids: fysieke stroomsturing. Het project is uitgebreid met experimenten met het aansturen van boilers/warmtepompen en accu's.

 
 views 
    0 likes
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

Piloting with 6 PMU’s in a 50kV distribution grid for reliably integrating RES

Project: “Proof of Concept”; implementation of new technology in the grid, study of added value of PMUs via key application, Open Data: involvement of non-contracted alliance partners

 
 views 
    0 likes
Switch2SmartGrids, TESG114008

FlexiForFuture (ADAPNER)

Flexiforfuture biedt inzichten in haalbaarheid van flexibiliteitsconcepten gebaseerd op reële data (Entrance) synergie tussen modelvorming en praktische ontwikkeling.

 
 views 
    0 likes
SEC Forecasting Smart Energy Markets

SEC Forecasting Smart Energy Markets

Het SEC onderzoekt en demonstreert via het lopende project 'Proeftuin Smart Energy Collective & Co' (ProSECco) slimme energie netwerken in de praktijk.

 
 views 
    2 likes
Energy in the Build Environment

Energy in the Build Environment

The Energy in the Build Environment (EBE) research sets goal for highly energy efficient buildings which are affordable and improve the quality of life.

 
 views 
    0 likes

SmartProofS

Het ontwikkelen en testen van een Smart Power System dat decentrale elektriciteitsopwekkers in onze elektriciteitsvoorziening inpast en aanstuurt.

 
 views 
    0 likes
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

Selfhealing Grid

Een van de belangrijkste taken van een netbeheerder is om te zorgen voor een betrouwbaar en efficiënt energietransport nu en in de toekomst. Daarom doet Stedin onderzoek naar mogelijkheden die de duu

 
 views 
    0 likes
Warmtenet

Intelligent warmtenet campus TU Delft

Intelligent Warmtenet campus TU Delft optimaliseert het warmtenet voor 29 gebouwen van de Technische Universiteit Delft, inclusief geothermie.

 
 views 
    1 likes
Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

Om smart grids ('slimme energie netwerken') te realiseren zijn standaarden noodzakelijk. Deze worden ontwikkeld binnen constant veranderende netwerken van organisaties.

 
 views 
    0 likes
ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

Toegankelijke Energie Informatie (TEI)

In dit project wordt verder invulling gegeven aan toegankelijke energie-informatie via een platform met behulp van Open Data Architectuur.

 
 views 
    0 likes
Monitoring en Beheer Gebouwen

MOBEG – Monitoring, Beheer Gebouwen

Binnen het project wordt de mogelijkheid toegevoegd om apparatuur uit te schakelen om energie te besparen, maar ook om automatische Demand Side Management mogelijk te maken door de Coded Power Box (CP

 
 views 
    0 likes
Koempel Energiemanagement

Koempel Energiemanagement

In KOEMPEL wordt onderzocht of vraagsturing van bedrijven een kostenefficiënt alternatief is voor uitbreiden van transformatorcapaciteit.

 
 views 
    0 likes
smart grid smart planning

Smart Planning

Smart Planning heeft tot doel om inzicht te krijgen in de baten van Smart Grids voor een efficiënte en effectieve uitrol van smart grids in Nederland.

 
 views 
    0 likes
Smart Grid in Balans

Smart Grid in Balans

Smart Grid in Balans (SGiB) koppelt het aanbod van decentrale energiebronnen en de vraag naar (groene) energie van elektrisch vervoer in een proefomgeving.

 
 views 
    0 likes
Spectre

Cyber Security

Cyber Security: a fundamental basis for Smart Grids onderzoekt we de digitale veiligheid van smart grids kunnen verbeteren.

 
 views 
    0 likes
solar forecasting

Solar Forecasting & Smart Grids

De doelstelling van Solar Forecasting & Smart Grids is de ontwikkeling van een 'tool' om de opbrengst van lokale PV-installaties te voorspellen.

 
 views 
    0 likes
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

CSGriP – Cellular SG Platform

Het CSGriP-project onderzoekt en ontwikkelt een netconcept waarin deelnetten op distributieniveau grotendeels zelfvoorzienend en zelfregulerend opereren.

 
 views 
    0 likes
Transforming Modeling, Cerise SG

CERISE-SG

Het project CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids) richt zich op interoperabiliteit, toegespitst op informatiekoppelingen van smart grids

 
 views 
    0 likes
VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

Het VIOS project creëert interoperabiliteit van standaarden op het niveau van de virtuele infrastructuur laag uit het lagenmodel van de innovatietafel.

 
 views 
    0 likes

Cloud Power Texel, demonstratie van het Cloud Power concept

Op het eiland Texel bestaat reeds een groep van deze actieve betrokken die zich hebben georganiseerd in de coöperatie TexelEnergie. Hun doel is om hun energievoorziening in 2020 volledig zelfvoorzien

 
 views 
    0 likes
MODIENET

MODIENET voor bedrijventerreinen

Het MODIENET project is een modulair op te bouwen intelligent lokaal middenspanningsnet en thermisch netwerk op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein langs de A1 ten zuiden van Deventer.

 
 views 
    4 likes

Couperus Smart Grid

Coupersus stemt de vraag en aanbod van energie van warmtepompen beter op elkaar af met behulp van de PowerMatcher. Couperus toont de flexibiliteit van energieverbruik aan in een appartementencomplex m

 
 views 
    0 likes
i-Balance brengt balans aan op het Net

i-Balance zorgt voor Netbalans

i-Balance brengt balans op het Net. Balans in de productie en consumptie van energie, balans in controleerbare en niet controleerbare energiebronnen.

 
 views 
    0 likes