Waterstof expert Prof. Dr. Ad van Wijk

De kansen van waterstof

Prof. Dr. Ad van Wijk
Ad van Wijk, professor aan de TU Delft en expert op het gebied van waterstof: “De inzet van waterstof is interessant voor goedkope vormen van duurzame elektriciteit.,”

Over waterstof is veel discussie. Ad van Wijk, professor aan de TU Delft en expert op het gebied van waterstof geeft helderheid over de kansen van waterstof.

“In bepaalde gebieden, zoals kleine dorpen of historische binnensteden, biedt ‘groene’ waterstof de oplossing voor duurzame energievoorziening. Waterstof kun je net zo inzetten als aardgas: je kunt erop koken en je kunt ermee verwarmen.”

Waterstofopslag in het gasnetwerk

Daarom biedt volgens Van Wijk het aardgasnetwerk goede mogelijkheden om – nu we van het gas af willen – een nieuwe functie te krijgen, namelijk als transportsysteem voor waterstof verkregen met duurzaam opgewerkte elektriciteit. Hij zei dit tijdens zijn presentatie voor de Borgingscommisie van het Energieakkoord.

Wat is waterstof en hoe wordt het gebruikt?

Waterstof is een brandbaar gas met de scheikundige formule H2. Waterstof kun je met behulp van elektriciteit maken uit water (H2O). Dat heet elektrolyse.

Als je waterstofgas verbrandt, ontstaat warmte en water. Je kunt de energie van elektriciteit dus met elektrolyse ‘opslaan’ in waterstof en de energie weer vrij laten komen uit de waterstof door het te verbranden. Elektrolyse kost natuurlijk energie. Bij de omzetting gaat met de nieuwste technologie nog maar 20 tot 25% van de energie verloren. Dat was in het verleden wel anders. Toen was er nog een verlies van 40 tot 60%!

Groene, blauwe of grijze waterstof

“Waterstof is een energiedrager, geen energiebron,” legt Ad van Wijk uit.

 • Waterstof wordt nu al veel gebruikt, maar dan is het grijze of blauwe waterstof omdat voor de elektrolyse fossiele brandstoffen gebruikt worden
 • Voor ‘groene’ waterstof worden hernieuwbare energiebronnen als wind en zon gebruikt

“Waterstof wordt veel gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld voor het maken van kunstmest en in de olieraffinage om aardoliebestanddelen uit aardolie te halen. De techniek is er dus al lang, maar nu moeten we het gaan toepassen voor energie uit duurzame bronnen zoals wind en zon.”

Ruim 100 waterstof initiatieven

Er zijn veel initiatieven en projecten. Enigszins afhankelijk van waar grenzen tussen initiatieven worden getrokken, bijv. of elk tankstation als apart initiatief wordt beschouwd, is sprake van ruim honderd initiatieven. Lees hier meer over de initiatieven.

Groen waterstofgas uit Groningen

“De inzet van waterstof is interessant voor goedkope vormen van duurzame elektriciteit,” stelt Van Wijk.

“In Nederland is dat elektriciteit opgewerkt met grote windmolenparken op de Noordzee. Het probleem dat zich nu voordoet, is dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk te klein is daar waar de elektriciteitskabels aan land komen, namelijk in de Eemshaven (in Groningen). Maar Nederland heeft al een uitgebreid gasnetwerk vanuit Groningen naar de rest van Nederland. Het omzetten van de duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof en het ombouwen van het gasnet naar een waterstofnet is een uitgelezen kans.”

Aardgasnet wordt waterstofnet

Bij elektrolyse van water naar waterstof verlies je 20 tot 25% van de energie, legt Van Wijk uit. Maar over het geheel gezien is het toch goedkoper dan een nieuw kabelnetwerk aanleggen, want het transportsysteem hebben we al.

Naar verwachting is in 2030 15 Gigawatt capaciteit van het gasnet beschikbaar gekomen. Daarnaast kan ook waterstofgas opgeslagen worden in de holtes in zoutkoepels waarin voorheen aardgas werd opgeslagen. Dat is veel goedkoper dan elektriciteit opslaan in accu’s.

Waterstof alleen voor goedkope elektriciteit een oplossing. Overigens is het gebruik van waterstof alleen een oplossing voor goedkope elektriciteit.

“Op dit moment is dat alleen offshore windenergie (wind opgewerkt op zee),” licht Van Wijk toe. “De kosten zijn enorm gedaald en sinds maart 2018 is offshore windenergie zonder subsidie rendabel. Elektriciteit opgewekt met windmolens op land of met zonnepanelen is te duur om om te zetten naar waterstof, maar zijn zeer geschikt voor nieuwbouw en gebieden die eenvoudig in hun eigen energie kunnen voorzien.”

Op woensdag 20 juni gaf Ad van Wijk, professor in ‘Future Energy Systems’ aan de TU Delft, een presentatie over waterstof aan de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Het Energieakkoord blijft in werking tot het Klimaatakkoord bereikt is. De Borgingscommissie zorgt voor een goede overgang van het Energieakkoord naar het Klimaatakkoord.

 

  Omschrijving grijze (en blauwe) waterstof is wel heel erg versimpeld.
  Bij grijze waterstof is namelijk helemaal geen sprake van electrolyse (van water) maar is het een compleet ander proces. Methaan (aardgas) is de grondstof en er komt CO2 vrij als deel van de reactie. het proces heet methane-steam reforming en methaan reageert met water (stoom) op zeer hoge temperaturen tot waterstof en kooldioxide: ( CH4 + 2H2O -> CO2 + 4H2 ) Deze reactie is dus nooit CO2 vrij te maken.
  Wel kun je de CO2 relatief makkelijk afvangen en ergens opslaan en dan noemen ze dit blauwe waterstof.
  Deel van het verhaal klopt nog wel want een overmaat aardgas wordt ook verbrand om de hoge temperatuur stoom te maken. Dat is dus nog eens extra CO2 productie.

  En het is ook niet zo dat je energie uit waterstof alleen terug kunt krijgen als warmte (door het te verbranden) maar ook deels als electriciteit door gebruik van brandstofcellen (de omgekeerde reactie van electrolyse). Electriciteit is wat mij betreft een hoogwaardigere vorm van energie dan warmte, dus is het wel apart dat deze optie niet genoemd wordt.

  Ik hoop toch echt dat de presentaties aan belangrijke commissies iets meer omvattend zijn dan dit verhaaltje want als vergaande beslissingen op dit soort versimpelingen wordt genomen dan houd ik mijn hart vast.

Leave a Reply to Peter Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties