Heilige graal waterstof in poedervorm

Is dit de heilige graal? Waterstof in poedervorm

Heilige graal waterstof in poedervorm
De Nederlandse uitvinder en wetenschapper Gerard Lugtigheid is ervan overtuigd een heel belangrijke uitvinding te hebben gedaan voor het gebruik van waterstof als brandstof: waterstof in poedervorm.

Heeft deze Nederlandse onderzoeker de heilige graal gevonden? Het paperclip momentje?

De Nederlandse uitvinder en wetenschapper Gerard Lugtigheid is ervan overtuigd een heel belangrijke uitvinding te hebben gedaan voor het gebruik van waterstof als brandstof: waterstof in poedervorm.

Lugtigheid is al jaren bezig met octrooien en de verdere ontwikkeling van ‘H2Fuel’.

De kern van de technologie

 • Waterstofpoeder was al bekend; Lugtigheid ontwikkelt een bijzondere techniek om de energie vrij te laten komen.
  Gebeurt met natrium-boor-verbinding (NaBH4).
 • Lugtigheid noemt het Ultra Pure Water.
 • Het zuur brengt de reactie op gang en dat levert elektriciteit, de krachtbron voor de auto.
 • Poeder en Ultra Pure Water worden als een modderachtige substantie getankt. Kan gewoon via de bestaande tankstations. Geen waterstofstations nodig.
 • De prijs voor een kilo H2Fuel zou ongeveer € 1,65 worden; voldoende voor 240 kilometer.

Test

In de zomer 2018 worden de eerste resultaten van de chemische experimenteerplaats Plant One verwacht. Tijdens de tests die Plant One uitvoert, wordt getest hoe de waterstof reageert als het onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof wordt opgeslagen.

Eigenschappen:

 • bij productie en verbruik geen schadelijke emissies
 • productie, opslag, vervoer en verbruik onder atmosferische omstandigheden
 • vrijgave van waterstof in een exotherme reactie op afroep binnen seconden
 • vrijgave-efficiëntie 98% van het theoretisch haalbare
 • gelijke vrijgave uit natriumboorhydride en uit water
 • de reststoffen na recycling weer herbruikbaar
 • aanmerkelijk hogere energie-efficiëntie dan enig ander schoon alternatief
 • in droge vorm, als slurry of als vloeistof op te slaan en te vervoeren
 • veilig: geen ontploffingsgevaar en niet brandbaar
 • geen toxische uitstoot of reststoffen
 • goedkoop te produceren
 • onbeperkt inzetbaar en onbegrensde toepassingsmogelijkheden

Enkele toepassingsmogelijkheden

 • opwekking van elektrische energie met een brandstofcel
 • opwekking van warmte met een katalysator
 • commercieel aanvaardbare grootschalige opslag van elektrische energie
 • economisch en ecologisch preferent alternatief voor fossiele brandstoffen
 • goedkope productie van waterstof
 • elektriciteit- en warmtevoorziening zonder de noodzaak van een netwerk
 • vervanging van ontploffingsmotoren door elektrische aandrijvingen
 • vervanging van hydraulische systemen door elektrische systemen
 • geluidloze elektrische energie opwekking in plaats van generatoren
 • met toepassing van Wu/Arhus op waterstof gestookte energiecentrales
 • Et cetera

De graal

H2Fuel is geschikt voor de automotive, de lucht- en scheepvaart, energieopslag, energievervoer, zware industrie, groot- en kleinschalige energie- en warmtevoorzieningen, energie in stiltegebieden, etc. met alle daaraan verbonden ecologische en economische voordelen.

 

 

Aanvullende voordelen H2Fuel:

 • distributienetwerk van fossiele brandstoffen wereldwijd beschikbaar;
 • wereldwijd te produceren, op te slaan, te vervoeren en te distribueren;
 • alle benodigde grondstoffen zijn commercieel ruim voorradig;
 • door aanwezig distributienetwerk snel te implementeren in de maatschappij;
 • door volume, gewicht en atmosferische omstandigheden lage transportkosten;
 • de doelstellingen van Parijs kunnen nu (versneld) gehaald worden;
 • commercieel zeer aantrekkelijk;
 • onafhankelijke energievoorziening voor landen zonder eigen energiebronnen;
 • geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen.

De heilige graal

Grote uitdaging waar Lugtigheid en zijn team nu voor staan is het creëren van maatschappelijke bekendheid, dat vervolgens weer moet zorgen voor acceptatie van de techniek.

Er is volop belangstelling vanuit het bedrijfsleven, onder meer van energiebedrijven, oliemaatschappijen en chemiebedrijven. Ook de provinciale overheden tonen interesse. Meerdere buitenlands kennisinstituten zijn razend nieuwsgierig.

Prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar duurzame energie bij de TU in Delft, juicht elke vorm van gebruik van waterstof toe. „Er zijn meerdere manieren om waterstof op te slaan. Momenteel is het onder hogedruk opslaan van waterstofgas de standaard in de autosector. Maar dat wil niet zeggen dat er geen markt is voor een separate toepassing van H2Fuel.”
Komend jaar wordt gestart met een tweetal proeven. (…)’

 

Meer informatie

E-mail: 
Telephone: +31 (0) 715 60 16 25

 

  Ik ben zzp’er en werk in Amsterdam rij 350 km /week mijn auto rijd 1 op 10 =€1,62X35=€57.75
  Ik zou met de slurry €2,50 betalen is een winst van €55X48 weken is €2695
  Is er geen test bouwbus dan krijgt u de helft €26,50 per week
  Top uitvinding

  Wil zo graag weten wat er gaat gebeuren voor de introductie van waterstof in poeder vorm is dit alleen geschikt als branstof, of is het ook geschikt als waterstafwater ,wat een energyboost geeft In ons Lichaam en vrije radicalen bestrijdt, ? de energy Boost bij gebruik van inname is permanent bij regelmatige Inname , en we kunnen ook veel gezonder Leven ,
  En ja ,als energy , is het fantastisch daar ik de hoge druk technology met waterstof Niet vertrouw ,
  en grote mogelijk heden zie ,In ,een waterstof energydrager in poedervorm . vermits dit modder systeem om water stof vrij te maken , op een wat makkelijker manier kan worden uitgevoerd ,kan niet worden gewerkt met een verneveling van een reactor op het poeder , afval kan opgevangen in een container die zo zijn geinstalleerd dat ze een voudig uit het voertuig word verwijderd, en schoon in het voertuig terug geplaatst , kan het waterstof poeder electrisch actief worden gemaakt en vergast helemaal ???
  dat zou ideaal zijn toch ?? en bij verbranding , van de brandstof (waterstof ,worden uitgestoten via een uitlaat , als er nog wat over is , Mij dunkt ,zijn er vele mogelijkheden ,alleen een slurry tank
  its dat niet erg omslachtig ook ? of misschien kan het poeder tijdens gebruik als gas of energy tegelijk verbranden ????
  probleem opgelost dan ! Of een cassette systeem ,gevuld met brandstof,en kan er weer een 500 to 600 killometer gereden worden en de cassette leveren we in en we krijgen een nieuwe terug dan met brandstof en rijden we verder ik zie niet zoveel verandering als tanken van branstof ,of een cassette In je auto laden en klaar , en weg kan je weer ! dit kan zo snel gaan !
  Wel zowat gedacht aan dit waterstof , maar qua gezondheid kan waterstof verrijkt water geeft
  veel energy boost In ons Lichaam als veel vrije radicalen door drinken van het water worden verwijderd !
  met vriendelijke groet ,
  Raymond van der Weele rwcvdweele@gmail.com

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties