NUON plaatst batterijen op Windpark Zeewolde

Draagvlak Windmolens blijft moelijk

Draagvlak Windmolens blijft moelijk
Het toepassen van financiële participatie blijkt omwonenden acceptatie te vergroten

Windmolens zijn nodig in de transitie naar hernieuwbare energie. Maar hoe vergroot je het draagvlak van omwonenden?

Adviesbureau Bosch & Van Rijn onderzocht de naleving van de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ en komt met aanbevelingen voor projectontwikkelaars, natuur- en milieuorganisaties en het bevoegd gezag.

Eerst de conclusies van het onderzoek:

 • Het betrekken van omwonenden bij projecten voor wind-op-land leidt nauwelijks tot meer ‘draagvlak’, hooguit tot wat meer ‘acceptatie’
 • Bij felle tegenstanders lijkt het verzet door ‘participatietrajecten’ juist toe te nemen

Gedragscode windmolens

De resultaten van het onderzoek van Bosch & Van Rijn naar de toepassing van de gedragscode:

 • Projectontwikkelaars investeren in participatie en communicatie van windmolen projecten te vergroten
 • Vooral financiële participatie in windmolens wordt vrijwel altijd toegepast. Het toepassen van financiële participatie blijkt omwonenden acceptatie te vergroten.  Maar … volgens het onderzoek zit de sector in een leerproces zit en is er zeker ruimte is voor verbetering.
 • Bij omwonenden ontstaat door de participatie- en communicatietrajecten ‘enige acceptatie’ voor windmolens bij de groep mensen die behoefte heeft aan informatie en neutraal-kritisch in het proces staat.
  • Deze ‘middengroep’ geeft aan dat ze door het participatie- en communicatietraject beter geïnformeerd is en beter snapt waarom windenergie nodig is en waarom de specifieke locatie aangewezen is
  • Er wordt aangegeven dat niet van ‘vergroten van draagvlak’ gesproken kan worden, maar enkel van ‘acceptatie’.
 • Bij de groep omwonenden die van begin af aan faliekant tegen windenergie is, is geen acceptatie ontstaan door enig participatie- of communicatietraject.
  Vaker is de weerstand alleen maar toegenomen.
 • Alle natuur- en milieuorganisaties zijn actief bezig met de Gedragscode, maar vooral op landelijk niveau. Natuur- en milieuorganisaties zijn slechts weinig actief op projectniveau, enkele uitzonderingen daargelaten.
 • Bij de gemeenten is het beeld wisselend.
  • alle gemeenten vinden acceptatie van de Gedragscode belangrijk
  • alle gemeenten willen de winsten vooral ‘onder de molen’ laten landen
  • een aantal gemeenten is actief bezig met de Gedragscode
  • veel gemeenten zijn alleen reactief en kaderstellend bezig
  • gemeenten die aan de slag zijn met participatie- en communicatietrajecten zijn zoekende hoe dit het beste kan.
   Dit maakt het participatietraject complex en het werkt vertragend.

Adviezen voor projectontwikkelaars

 • Nog eerder met omwonenden overleggen, bij voorkeur onder regie van het bevoegd gezag
 • Duidelijker maken hoe en wanneer omwonenden invloed kunnen uitoefenen
 • Intensiever samenwerken met natuur- en milieuorganisaties

Adviezen voor natuur- en milieuorganisaties

 • Lokaal actiever zijn
 • Omwonenden die positief zijn een stem geven
 • ‘Best practices’ delen
 • ODE Decentraal kan energiecoöperaties steunen met kennis en geld

Adviezen voor het bevoegd gezag

 • Gedragscode alsnog onderschrijven
 • Meer werk maken van regierol
 • Meer nadruk leggen op draagvlak
 • Meer openheid over locatiekeuze
 • Van projectontwikkelaars eisen dat ze de Gedragscode onderschrijven

Link naar het rapport

Gedragscode WindMolen Parken

De gedragscode is in september 2014 opgesteld op initiatief van Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de Natuur- en Milieufederaties,  Stichting Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland. Milieudefensie en ODE Decentraal sloten zich later aan bij het initiatief.

Met de code wilden de opstellers bevorderen dat de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten voor windenergie groter zou worden.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties