Visie op warmte nodig

Effectieve Innovatie: Push & Pull

Industrie wil CO2-opslag
Om innovaties in de energiesector echt vlot te trekken zijn ook knellende regels en hoge emissieprijzen nodig. CE Delft vindt het hoog tijd voor Push en Pull instrumenten

Voor Effectieve Innovatie zijn zowel Push als Pull-instrumenten nodig van de Rijksoverheid. Dit concludeerde CE Delft directeur Frans Rooijers tijdens het seminar: ‘Energietransitie: de basis op orde?’ op 13 juni 2017 in Den Haag.

‘Effectieve Innovatie: Push & Pull’

DE Delft: Tot dusver is er te weinig aandacht geweest voor innovatie. Het beleid richtte zich sterk op de gevestigde orde dat aanschuift bij clubjes en denktanks. Maar echte innovators hebben geen tijd om deel te nemen in allerlei overleggen en platforms.

De gevestigde orde speelt elkaar de bal toe en is heel beschermend. Het resultaat is dat zij ervoor zorgden dat de transitie niet op snelheid komt. En dit kan nog lang voortduren want de prijzen van fossiele energie kunnen nog flink omlaag volgens. Er is dus sprake van oneerlijke concurrentie.

Verder roepen bedrijven en de industrie wel dat ze zich willen inspannen om de Parijs-doelstellingen te halen maar:

  • De investeringen gaan naar andere projecten
  • Er is geen KPi-beleid voor managers waardoor er in de praktijk weinig van terecht komt
  • Het risico is (te) groot

Bovenstaand zorgt ervoor dat hetgene niet met Push ontwikkeld kan worden, met te weinig Pull niet de markt op komt.

Van mislukkingen leren we het meeste

Rooijers roept op om mislukte innovaties niet te negeren of ‘onder de mat te schuiven’, maar om er vooral van te leren.

‘In Zweden is onlangs een Museum of Failure opgericht waarin geflopte innovaties verzameld zijn met als teaser: ‘Learning is the only way to turn failure into success’.’

Een voorbeeld van een mislukking waar CE Delft bij betrokken was, is de HRe-ketel. Een hybride ketel met gas en elektriciteit die te duur is en er niet gaat komen. Zeker niet nu Nederland op ‘full electric’ inzet.

Pull wordt effectief door wetgeving

Enkele voorbeelden:

  • Strengere regelgeving zorgde ervoor dat bedrijven die eerder hun afvalwater loosden, zelf gingen zuiveren
    Er kwamen veel innovaties op de markt waarmee Nederlandse bedrijven al jaren succesvol zijn op de internationale markt.
  • Denk ook aan EPC-normen voor nieuwe huizen en gebouwen.

Dus zorg dat er gevraagd wordt naar nieuwe technieken door strengere wetgeving.

De techniek is er

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de technieken er zijn. Studenten hebben zich erop gestort en er broeit van alles bij universiteiten. Maar het breekt nu nog onvoldoende door. Dus moeten we vraag creëren door strenge regelgeving en hoge emissie-prijzen.

We hebben dus zowel Push- als Pull-instrumenten nodig om innovaties te stimuleren.

Maar dan moet je als land kiezen. En Nederland heeft moeite met kiezen. ‘Het liefst houden we iedereen te vriend.’ Maar knellende regels en prijzen zijn nodig om de vraag te creëren en onafhankelijk te worden van de fossiele sector.

Link naar de presentatie

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties