ElaadNL versnelt smart charging

ElaadNL versnelt smart charging

Wildlands smart site
Tientallen onderzoeken gaan smart charging versnellen. In Nederland en in Europa

ElaadNL wil smart charging versnellen. Daarvoor hebben ze een ambitieuze onderzoeksagenda elektrisch vervoer opgesteld. De Energiekaart heeft 29 onderzoeken opgenomen onder Research.

Batterij op wielen

We hebben steeds meer stroom uit zon en wind omdat er steeds meer zonnepanelen en windmolens in Nederland zijn. Het weer is in Nederland niet constant, dus de opgewekte groene stroom ook niet. Als we meer groene energie kunnen opslaan, kunnen we die elektriciteit benutten tijdens piekuren. Hiermee houden we meer balans op het Net (en hoeven dus minder dure uitbreidingen van stroomnetten te doen).

ElaadNL smart charging, auto is grote batterij
de piekvraag van een Tesla is net zo groot als die van tien huishoudens zegt ElaadNL.

ElaadNL beschouwt elektrische auto’s als grote batterijen op wielen. Maar elektrische auto’s gebruiken zelf ook meer stroom.

Onderzoek wijst uit dat auto’s 90% van de tijd stilstaan. In die tijd zouden ze dus prima als batterij voor het Net kunnen dienen. Daarvoor is Smart Charging nodig.

Smart Charging

Met Smart Charging kan de auto opladen op momenten dat er een overschot aan groene energie is, of stroom teruggeven als er een tekort is.

Smart Charging is het systeem van sturing, opslag, verbruik en distributie van energie via de elektrische auto. In Lombok (Utrecht) worden hier al geruime tijd proeven mee uitgevoerd.

De onderzoeken van ElaadNL richten zich op het versnellen van smart charging. Nationaal en wellicht ook richtinggevend voor verdere standaardisatie in Europa.

ElaadNL onderzoeksuitgangspunten

Dit zijn de uitgangspunten die wij hanteren voor onze onderzoeken:

 • Borging maatschappelijke belangen.
  Wij hechten aan gezonde concurrentie, betaalbaarheid, duurzaamheid, privacy, empowerment, marktwerking, marktrollen, transparantie.
 • Streven naar technische efficiency. Wij hechten aan technische betrouwbaarheid, interoperabiliteit, een bestendige technische oplossing, internationale standaard

Onderzoeksgebieden

 1. Duurzaamheid
  Elektrisch vervoer is in potentie al een stuk duurzamer dan regulier vervoer. Maar ook bij de verdere ontwikkeling is steeds het doel om zo veel mogelijk te verduurzamen. Dit gaat dan om materiaalkeuze in de infrastructuur, het stimuleren van lokale opwek en duurzame energiebronnen.
 2. Flexibiliteit
  Smart Charging staat gelijk aan flexibiliteit. Alleen wanneer er volledige flexibiliteit is, kan er een goede balans ontstaan tussen duurzame energiebronnen en elektrisch vervoer. Onderzoeksdoelen zijn daarom digitalisering, IT/OT integratie, sturing, interoperabiliteit, open standaarden, beïnvloeding van laadgedrag en toepassing van data voor optimalisatie van flexibiliteit.
 3. Gezonde markt
  Wij willen dat klanten steeds de beste (meest duurzame en betaalbare)
  opties krijgen. Daarvoor is een gezonde markt cruciaal. Dit gaat om de betrokkenheid van de gebruiker (de EV-rijder, de klant), om vrije keuze aan de paal, borging van het maatschappelijk belang, borging van het netbeheerdersbelang zodat extra investeringen niet nodig zijn,
  de juiste regulering en empowerment van EV-rijders: burgers, communities en zakelijke klanten.

Meer weten? Hieronder vind je de onderzoeken die door ElaadNL worden opgepakt. Ook de contactgegevens staan vermeld

 

 

  Het kabinet gaat 2,5 miljard steken in Invest-NL voor: het verwarmen en koelen van honderdduizenden woningen met grondwater, startups en de aanleg van laadpalen zodat alle auto’s in 2035 zonder uitstoot kunnen rijden.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties