4 Energietafels om het Energieakkoord vorm te geven

Energieakkoord 2.0 Energietafels

4 Energietafels om het Energieakkoord vorm te geven
4 Energietafels om het Energieakkoord vorm te geven

Om het Energieakkoord 2.0 vorm te geven zijn er vier energietafels gestart.

Het doel van de komende werkzaamheden in de overlegtafels is de totstandkoming van een ambitieus Energieakkoord voor duurzame groei, dat gedragen wordt door de partijen in de SER, de deelnemende natuur- en milieuorganisaties, andere relevante maatschappelijke stakeholders en overheden.

4 Energietafels

Het langetermijnperspectief richt zich op een uitwerking op hoofdlijnen van de aanpak voor duurzame groei waarin het kabinet conform het Regeerakkoord een internationaal volledig duurzame energievoorziening in 2050 nastreeft.

Elk van de energietafels behartigt een aantal specifieke thema’s en vragen. De tafels wordt gevraagd in ieder geval (langs de lijnen van de hiervoor genoemde scenario’s) het volgende op te leveren:

  1. Concrete afspraken over de inzet van bestaande en waar nodig/wenselijk aanvullende beleidsmaatregelen, de benodigde financieringsarrangementen en het commitment daaraan van bedrijven, werknemers, milieuorganisaties en burgers.
    De afspraken zullen transparant (SMART) worden geformuleerd en ‘mijlpalen’ bevatten over de uitvoering van afgesproken prestaties en verantwoordelijkheden.
  2. Bij deze pakketten van afspraken en maatregelen wordt bezien hoe deze maximaal bijdragen aan duurzame groei, zowel in het bereiken van de nationale en Europese doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid voor 2020 en daarna, als voor de sociaaleconomische effecten waaronder het bevorderen van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, innovatie en
    werkgelegenheid.
  3.  Perspectief op de ontwikkeling van kwaliteit en kwantiteit van de werkgelegenheid en aanbevelingen om dat perspectief te realiseren, inclusief afspraken gericht op de toekomstige arbeidsmarktbehoefte en scholing.

Daarnaast zal het “Energieakkoord voor duurzame groei” een visie bevatten op de borging (governance) en monitoring van de uitvoering van het akkoord over kabinetsperioden heen, waarbij ook rekening gehouden kan worden met nieuwe
economische, technische en internationale ontwikkelingen. Hiervoor wordt de tafels gevraagd ideeën aan te leveren.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties