Kostendaling Publiek Laden zet door

De kostendaling van publieke laadinfrastructuur zet in 2017 door richting de 35%. Dat concludeert NKL in de benchmark 2016 - 2017. De eenmalige kosten zijn, ten opzichte van 2013 (uitgangsjaar), in 2017 afgenomen met bijna 35%.

 
 views 

Waterschappen zijn goed bezig

De Nederlandse Waterschappen leveren een flinke bijdrage aan de energietransitie. Van energieopwek tot energieopslag in de vorm van warmte en koude.

 
 views 

Universiteiten testen PV opbrengst

De universiteit Utrecht en TU/e gaan de PV opbrengst testen: het verschil tussen verwachte opbrengst en werkelijke opbrengst van de geïnstalleerde panelen.

 
 views 

Warmtetafel terugblik

De Warmtetafel zorgt voor een afwegingskader waarin het grootschalig opzetten van warmtenetten mogelijk wordt die leidt tot een nieuwe warmtewet.

 
 views 

ArcelorMittal maakt bio-ethanol van CO2

ArcelorMittal investeert 80 miljoen euro om CO2 om te zetten in bio-ethanol. Als de eerste bioreactor succesvol is, wil de staalfabriek met meerdere bioreactors de uitstoot terugbrengen met 10%.

 
 views 

Smart Energy IT managementsysteem voor Smart Cities

Uit de managementsysteem tests in Lissabon en Barcelona blijkt een CO2-reductie van ruim 20%. De kosten voor het energieverbruik zijn met 30% teruggebracht

 
 views 

In 2050 100% CO2 neutraal?

100% CO2 neutraal in 2050. De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur stelt dat een trendbreuk nodig is om in in 2050 80 tot 95% CO2 te reduceren.

 
 views 

Lesje Smart Grid van Hans Schneider

Hans Schneider (Liander) krijgt regelmatig de vraag “Wij willen een smart grid. Kunnen jullie dat leveren?“ Maar wat is een Smart Grid eigenlijk?

 
 views 

Nationale EnergieAtlas live

De Nationale EnergieAtlas geeft gebruikers de mogelijkheid om energiethema’s geografisch weer te geven, tot op straat- of zelfs pandniveau.

 
 views 

E-efficiëntie in NL 2% per jaar

E-efficiëntie in NL 2% per jaar. Prof. dr. W. Turkenburg concludeert na een nieuwe analyse dat de energiebesparing in Nederland ruim 2% per jaar is.

 
 views 

Recyclen van EV accu's

Recyclen en hergebruiken van accu's uit elektrische auto's. Dat het het doel van de samenwerkende partners BMW, Bosch, en Vattenfall.

 
 views 

4.000 zonnepanelen in Utrecht

Lomboxnet en Energiefonds Utrecht gaan bijna 4.000 zonnepanelen op 10 daken in en om Utrecht realiseren. Geschatte opbrengst: 1 MW.

 
 views 

ARC CBBC onderzoekscentrum energiedragers

ARC CBBC, het nieuwe onderzoekscentrum van de chemie gaat zich ook met het onderzoeksthema ‘energiedragers’ bezighouden.

 
 views 

Gedrag: Zo betrek je inwoners

Whitepaper 'Gedrag: Zo betrek je inwoners'. Wil je inwoners bij je energieproject betrekken? De Energiekaart analyseerde 17 projecten en filterde de lessons learned en best practices.

 
 views 

Gedrag: Handige technologie loont

Gedrag: Handige technologie loont. Dat concludeert Charlotte Kobus in haar promotieonderzoek aan de TU Delft. Nederlanders willen wel energie besparen, maar dan moeten zij wel ondersteund worden door catchy en gebruiksvriendelijke technologie.

 
 views 

Strategieën consumenten betrekken

White paper - succesvolle strategieën om consumenten te betrekken bij je slimme energieproject, proeftuin, onderzoek of vergelijkbaar initiatief.

 
 views 

Scenario's Eindeloze Energie

Enexis brengt met vijf scenario's in beeld waar Nederland over 30 jaar onze energie vandaan haalt: Wind en Zon, BioGas, Bacteriën, Power Plane als reuze dynamo, Groene Daken

 
 views 

Gedragscode Wind op Land

Met een Handleiding geeft de Nederlandse Windassociatie (NWEA) handen en voeten aan de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land.

 
 views 

Werkconferentie levert waardevolle input

De werkconferentie Energiekaart leverde veel interessante ideeën, inzichten en inspiratie op waarmee de Energiekaart kan uitgroeien tot hét Energie KennisPlatform van Nederland.

 
 views 

Enexis - Energietransitie Versnelt

De energietransitie wint aan snelheid. Dat zei Enexis CEO Peter Vermaat tijdens de presentatie van de jaarcijfers

 
 views 

Data essentieel voor de energietransitie

Alles draait om data. Big Data Volgens het IBM trendrapport 2015 wordt steeds meer duidelijk dat data hele industrieën gaat veranderen.

 
 views 

Campus Erasmus wordt Circulair

De campus van de Erasmus Universiteit circulair. Om dit te realiseren heeft de Rotterdamse Universiteit 2,7 miljoen euro van het EU ELENA subsidiefonds ontvangen.

 
 views 

Toolkit participatie gebruikers voor Smart Grid Projecten

ECN heeft een online toolkit ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen worden betrokken bij smart grids. Het helpt inzicht te krijgen in de wensen van de consument.

 
 views 

MKB krijgt Fiscaal voordeel voor Energie Efficiente maatregelen

Bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen kunnen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) in 2016.

 
 views 

Resultaten IPIN projecten 2015

De analyse van de IPIN projecten die in 2015 zijn afgerond, zijn uitgevoerd door RVO. De analyse is gemaakt aan de hand van het duurzaam businessmodel van Marko Hekkert, professor innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

 
 views 

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties