Energiekringloop sportcentra gesloten

Energiekringloop sportcentra sluit

Energiekringloop sportcentra gesloten
Warmte en koude die ‘over’ zijn, worden opgeslagen onder de Sportboulevard Dordrecht en worden op gewenste momenten afgegeven aan de verschillende locaties.

De energiekringloop van sportcentra wordt steeds beter gesloten. Sportclubs en sportcentra zoals Tialf in Heerenveen, laten hun dak vol leggen met zonnepanelen en hergebruiken de warmte die vrijkomt tijdens koelprocessen.

Tialf

De zonnepanelen die op het nieuwe Thialf komen, wekken energie op voor omgerekend 375 huishoudens. De vernieuwbouw van Thialf gaat een energiereductie opleveren van 50%. De zonnepanelen zijn goed voor 1,35 Megawatt en kunnen bijna een kwart van de toekomstige energiebehoefte opwekken. Uiteindelijk is het doel om Thialf in 2020 helemaal zelfvoorzienend te laten zijn.

IJsbaan Deventer

Ook het dak van de IJsbaan in Deventer ligt vol met PV. Verder wint het bedrijf warmte terug uit de productie van kou. Het sportbedrijf heeft een zwembad en een ijsbaan waarmee de energiekringloop van dit sportcentrum is gesloten.

Dordrecht

Het sportcentrum in Dordrecht gaat nog verder. Ook de warmte van het zwemwater en de  ventilatielucht wordt teruggewonnen voor de verwarming van de kantine en sporthallen. Sinds 2010 heeft dit gigacomplex de energie met 50% weten te reduceren en nu onderzoekt de gemeente of het sportcentrum aangesloten kan worden op het warmtenet dat gevoed wordt met de restwarmte van het plaatselijke afvalbedrijf.

Energiekringloop

Sport is een uitstekend uithangbord voor gemeenten die ambitieus aan de slag zijn met het reduceren van hun CO2. Gemeenten stimuleren en steunen sportclubs die met de energiekringloop aan de slag gaan.

Met hernieuwbare energie zoals wind en zon, maar ook hergebruik van (industriële) warmte en isolatie wordt de footprint stevig aangepakt. ‘Laat je als vereniging een groen hart zien, dan nemen de leden dat mee naar huis. En voor veel sportclubs is een lagere energierekening meer dan welkom.

Vandaar dat er steeds meer:

  • warmte afdekkende dekens op zwembaden te zien zijn
  • isolatie toegepast wordt voor daken, leidingen en glas
  • zonnepanelen op (voetbal)stadions en sporthallen geplaatst worden
  • zonneboilers de douches voorzien van warm water
  • led-verlichting en tijdklokken het energieverbruik van lichtmasten bij tennisbanen en hockeyvelden beperken
  • er warmte wordt teruggewonnen die opgewekt wordt voor het maken van ijs of voor het zwembadwater in het riool geloosd wordt.

Subsidie helpt

RVO verdeelt sinds 2016 jaarlijks 6 miljoen euro onder sportverenigingen voor de aanschaf van installaties en apparatuur die het energieverbruik verminderen. De inschrijving voor 2017 was in de eerste week van januari al overtekend.

En gemeenten zetten soms eigen fondsen in. Zoals de gemeente Den Bosch dat met een ‘revolverend fonds’ van 250.000 euro een renteloze lening afsluit met gemeenten.

Win-win

Dit soort initiatieven geven de verduurzaming van de sport een vruchtbare toekomst. Sportverenigingen besparen meteen energie, leden worden getriggerd om mee te doen – al dan niet met crowdfunding – en gaan vaak ook aan de slag bij de verduurzaming van hun eigen huis. Na 15 jaar of eerder, zijn de installaties afbetaald en komt het rendement volledig ten goede aan de club, de particulier en het milieu.

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties