Energietrends 2015 – 2030

SEC Forecasting Smart Energy Markets
Energietrends 2015 – 2030

CE Delft maakte een rapport: Energietrends 2015 – 2030 dat de basis legde voor de verdeling van energie-hoofdcategorieën in de Energieagenda 2016:

 1. Hoge temperatuur warmte
 2. Lage temperatuur warmte
 3. Licht en kracht
 4. Mobiliteit

De energievraag anno 2014

In vier sectoren werd er in 2014 nog vooral fossiele brandstof gebruikt. Gas, benzine, diesel, olie en kolen in deze verdeling

 1. Gebouwde omgeving
  LT warmte waarin vooral aardgas wordt gestookt
  CO2: 30 Mton
  20 miljard m3 ofwel 800 PetaJoules
 2. Transport
  Voor de mobiliteit wordt vooral benzine en diesel gebruikt met een verbruik van 500 PetaJoules
 3. Industrie
  De industrie gebruikt vooral hoge temperatuur warmte door het stoken van aardgas en olie
  hoeveelheid: 20 bcm (+feedstock) ter waarde van 650 PetaJoules
 4. Elektriciteit
  Gebruikt voor licht en kracht
  Omvang 110 TerraWatttHour
  Opgewekt met kolen, aardgas en HE ter waarde van 400 + 300 PetaJoules

Maar de veranderingen tekenen zich af

Er is een dalende vraag per functie. Er zijn substitutie energiedragers en we zien een verschuiving van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen.

De doelen in 2050 zijn verschillend, afhankelijk van wie je het vraagt

2050 Greenpeace
bron CE Delft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat betekent nogal wat voor onze samenleving

Licht & Kracht: de elektriciteitsmarkt

Energie trends

 • Stijgend aandeel zon-PV en wind, maar grootste deel is nu kolen en aardgas (90%)
  • Afnemend aantal vollasturen conventionele centrales
  • Afbouw inzet kolen
 • Groeiende vraag >> netverzwaring en smart grids
  • Warmtepomp en elektrisch transport
 • Verschuiving van exploitatie kosten naar kapitaalkosten
  • Marginale kosten nemen sterk af
  • Onzekerheid voor investeringen

Toekomst 2025/2030

 • Direct, indirect + externe kosten
 • CO2 € 50/ton
 • 3.000 vollasturen i.p.v. 7.500 conventionele centrales –
 • Kostprijsdaling zon-PV en offshore wind
 • Grote behoefte aan flex
  Het residuale vraagpatroon gaat sterk veranderen\

Verschillende soorten Flex-behoeften 2023

 1. Levering
  1. Absorptie zeer lage residuele vraag
  2. Ramp behoefte bij zeer lage residuele vraag
  3. Vraagreductie/extra productie bij lage HE-productie
 2. Balanshandhaving
  1. Sterke toename forecast errors
 3. Netcongestie
  1. LS belasting
  2. MS/HS Piekbelasting

Verschillende soorten flex

Behoeften

 • Bij lage residuale vraag > ramp
 • Oplossen Forecast errors > balanshandhaving
 • Bij/afschakelen bij regionale congestie
 • Extra vraag bij overproductie zon en wind

Mogelijke oplossingen

 • Power to heat, products, gas … P2X
 • Opslag (batterijen, vliegwiel, etc)
 • Vraagsturing (DSM)
 • Flexibele centrales

Behoeften aan hernieuwbare energie na 2025

70 TWh wordt geproduceerd met NL-bronnen (vooral wind en zon) Voor 50 TWh is de vraag of opwekking in NL aantrekkelijker is dan opwekking in Spanje of Scandinavië.

Het betreft 50 TWh vraagvolgend met een lage bedrijfstijd, circa 3000 u/j (ontkoppeling in tijd en locatie van vraag en aanbod)

Daarnaast is er behoefte aan hernieuwbare bronnen voor

 • Lage temperatuur warmte
  • Geothermie, bodemwarmte
  • Gas voor piek in winter, 1-5 bcm
 • Hoge temperatuur warmte (hele jaar door, 10 bcm?)
 • Transport (hele jaar door, 5 bcm?)

Energiebronnen voor de komende jaren (in Europa)

 • Zon
 • Wind (op land en op zee)
 • Biomassa uit NL

Na 2025

 • Geothermie
 • Import
  • Wind op zee (deels DC, deels H2)
  • zonnebrandstof (H2, Ammoniak)

Markt is zeer groot

 • 50 TWh Elektriciteit ~ 300 PJ
 • 5 bcm LT-markt ~ 150 PJ
 • 10 bcm HT-markt ~ 300 PJ
 • 5 bcm Transport ~ 150 PJ E

Conclusies effecten energiemarkt

Energievraag

 • Niet langer gekoppeld aan de groei van de economie (GDP)

Energiedragers

 • Elektriciteitsvraag neemt toe, vooral door substitutie
 • Na 2025 ontkoppeling vraag en productie (tijd en locatie)

Energiebronnen

 • Zon, wind, geothermie en biomassa, niet alleen voor elektriciteit, ook gas (tbv warmtevraag, transport)
 • Na 2025 niet meer alleen uit eigen land
 • Zon en wind enerzijds lage prijs, anderzijds geen koppeling vraag
  • Deels flex voor overschotten
  • Aanvulling blijft nodig (50 TWh)
 • Markt voor solarfuels in NL is zeer groot, 900 PJ per jaar

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties