Groengas uit biomassa: Twenergy

GasTerra: Groengasproductie moet verbeteren

GasTerra: Groengasproductie moet verbeteren
Kansenkaart voor groen gas uit biomassa

GasTerra wil dat de groengasproductie snel verbetert en dat er voldoende productiecapaciteit wordt ontwikkeld. Dat zegt GasTerra in het zojuist verschenen jaarverslag 2016.

Uit het jaarverslag van GasTerra

‘(…) De productie van hernieuwbaar gas kan op termijn zorgen voor een forse verduurzaming van de energievoorziening. (…) GasTerra heeft in 2016 het achterblijven van de groengasproductie voor het eerst als een belangrijk risico met een hoge impact aangemerkt. Om groen gas de komende jaren een belangrijke rol te laten spelen in de verduurzaming van de energievoorziening is het belangrijk dat de positie ervan snel verbetert en er voldoende productiecapaciteit wordt ontwikkeld. Als dit niet gebeurt, dan zal het besef dat gas onlosmakelijk verbonden is met de verduurzaming van de energievoorziening verder onder druk komen te staan. (…)

Groengasproductie

De totale groengasproductie in Nederland bedraagt momenteel ca. 100 miljoen kubieke meter per jaar. Daar komt nog eens 300 miljoen kubieke meter biogas [bij], dat lokaal wordt opgewekt en gebruikt. In totaal gaat het om circa 400 miljoen kubieke meter hernieuwbaar gas. Ter vergelijking: dat staat qua energieopbrengst ongeveer gelijk aan vier keer de jaarlijkse productie van alle zonnepanelen in Nederland. (…)

Vergisten van biomassa

Biogas wordt geproduceerd door vergisting van biomassa, zoals GFT-afval, mest of bermgrassen die kan worden bewerkt tot een brandstof die dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en daardoor in het Nederlandse aardgasnet kan worden opgenomen. Zodra dit gebeurt, spreken we van groen gas.

Via waterstof en CO2

Een andere manier om hernieuwbaar gas te produceren is het omzetten van elektriciteitsoverschotten naar waterstof. Door deze waterstof te mengen met CO2 ontstaat methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas. (…)

Via rioolslib en waterstof

GasTerra ondersteunde in 2016 onder andere een project waarin wordt onderzocht of er meer groen gas geproduceerd kan worden door rioolslib onder hoge druk te vergisten en hier waterstof aan toe te voegen. (…)

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties