Gedragscode Wind op Land

Gedragscode Wind op Land

Gedragscode Wind op Land
Het resultaat van deze 5-fasen handleiding is een gedragscode die het draagvlak voor windmolens borgt inclusief een participatieplan voor omwonenden.

Met een Handleiding geeft de Nederlandse Windassociatie (NWEA) handen en voeten aan de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land.

De handleiding is met name bedoeld voor overheden, projectontwikkelaars, natuur- en milieuorganisaties en omgeving.

Windmolens stuiten nogal eens op weerstand van omwonenden. Maar windmolens vullen wel een belangrijk gat in de benodigde groene energie in Nederland.

Daarom maakte de NWEA de balans op met deze  ‘Handleiding Participatieplan Windenergie op Land’ met als doel: een breed gedragen participatieplan.

5 fasen

In de handleiding wordt onderscheid gemaakt in vijf fasen van de ontwikkeling van een windmolenpark.

  • In iedere fase kunnen andere uitdagingen spelen om het draagvlak vanuit de omgeving te creëren en behouden.
  • Voorafgaand aan het opstellen van een participatieplan zouden de project-specifieke uitdagingen per fase moeten worden benoemd.
  • Op basis daarvan kan vervolgens worden bepaald welke instrumenten kunnen worden ingezet om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Aan de hand van zeven richtlijnen (richtsnoeren) kan worden bepaald welke van de 28 participatie-instrumenten kunnen worden ingezet.

De richtlijnen zijn bedoeld om op hoofdlijnen de opzet en invulling van een participatieplan te bepalen.

Maatwerk

Het maken van een participatieplan is maatwerk, afgestemd op de lokale situatie. Elk project is uniek, bij elk project spelen andere zaken een rol en zijn er andere uitdagingen.

Een aantal participatie-instrumenten is wettelijk verplicht, maar voor de meeste instrumenten geldt dat per project een keuze moet worden gemaakt omtrent de inzet.

Deze keuzes moeten in samenspraak met de omgeving worden gemaakt, op basis van de richtlijnen en de project-specifieke uitdagingen per fase.

Deze samenwerking door de stakeholders of participatie kan worden uitgewerkt in een participatieplan.

Het resultaat van deze 5-fasen handleiding is een gedragscode die het draagvlak voor windmolens borgt inclusief een participatieplan voor omwonenden.

Gedragscode

Met deze Gedragscode willen NWEA, de groene organisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en Milieudefensie en de koepel van energiecoöperaties ODE Decentraal de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten voor windenergie versterken.

6000 MW

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) aan windenergie in Nederland te plaatsen. Om 6000 MW te halen, zullen er ruim 1000 molens gebouwd moeten worden. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald als alle belanghebbenden – omwonenden, overheden, projectontwikkelaars en natuurorganisaties – bij een windproject samenwerken.

Links

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties