Geothermie

Geothermie voor Brabant

Geothermie
Geothermie:
Het warme water in de diepe laagpakketten wordt via een put omhoog gepompt. Eenmaal boven gaat het door een warmtewisselaar die de warmte eruit haalt. Daarna wordt het water via een andere put weer geïnjecteerd in de laag waar het vandaan kwam.

Geothermie en hergebruik restwarmte worden onderdeel van de Brabantse strategie om los te komen van fossiele energie.

Daarom tekenden 16 Brabantse organisaties de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp.

 

 

Breed convenant

Behalve gemeenten, provincie en water- en warmtebedrijven, ondertekenden ook industriebedrijven en tuinders het convenant.

 • Brabantse bedrijven willen concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag.
 • Burgers kunnen in de toekomst van geothermie gebruik maken.

5 Geothermie projecten

Met de Green Deal zorgen de partners voor een kickstart van vijf concrete geothermie projecten in Brabant:

 1. warmtenet Helmond en kwekerij Van Gogh
 2. industrieterrein Vossenberg, Tilburg-Noord
 3. brouwerij Bavaria te Lieshout
 4. tuinbouwgebied Asten/Someren
 5. het Amernet van EnNatuurlijk

Financiering

In totaal is een bedrag van ca. € 100 miljoen nodig voor de financiering van de vijf projecten. Deze projecten wil men gebundeld financieren.

Hydreco en Energiefonds Brabant (BOM) zullen het eigen vermogen van 10 miljoen leveren voor hun vennootschap Geothermie Brabant bv.

Green Deal Brabant

Diverse overheden hebben een klimaatbeleid geformuleerd. Er zijn doelstellingen bepaald voor onder andere

 • energiereductie
 • CO2 reductie
 • en de overgang van fossiel naar hernieuwbare energie
  waaronder aardwarmte en restwarmte hergebruik.

Over Geothermie

De aarde is een continue warmtebron. Nederland kan de warmte uit de aardkorst winnen door water op te pompen uit diepe watervoerende lagen. Dat maakt aardwarmte winning rendabel.

Afhankelijk van hun diepteligging lenen watervoerende lagen in de ondergrond zich voor verschillende energietoepassingen.

 • Tot een diepte van ongeveer tachtig meter is warmte- en koudeopslag (WKO) mogelijk
 • Vanaf een diepte van duizend meter lenen watervoerende lagen zich ook voor aardwarmte winning: de geothermie.
  • Deze diepe watervoerende lagen komen vrijwel overal in Nederland voor. Het is alleen mogelijk om daar economisch rendabel aardwarmte uit te winnen als zij genoeg op te pompen water bevatten én als dat water een voldoende hoge temperatuur heeft.
  • Ter illustratie: om vierduizend woningen te verwarmen heb je ongeveer vijfduizend m3 warm water per dag nodig.

Hoe werkt Geothermie

Het warme water in de diepe laagpakketten wordt via een put omhoog gepompt. Eenmaal boven gaat het door een warmtewisselaar die de warmte eruit haalt. Daarna wordt het water via een andere put weer geïnjecteerd in de laag waar het vandaan kwam.

Het terugpompen van het afgekoelde water is essentieel. Aangezien dit water vaak een zeer hoog zoutgehalte heeft, is lozing aan de oppervlakte niet gewenst. Bovendien houdt het teruggepompte water de druk in het watervoerende pakket in stand. Daar wordt het geleidelijk weer opgewarmd onder invloed van de warmte van het omringende gesteente.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties