Industrie verplicht tot Energiebesparing

Green Deal stimuleert hergebruik restwarmte

Industriele restwarmte kan prima worden hergebruikt
Door restwarmte uit de industrie en de kassen opnieuw in te zetten, kunnen huizen en gebouwen eenvoudig verwarmd worden.

Minister Kamp komt dit jaar met een nieuwe Green Deal regeling die het hergebruik van restwarmte en duurzame warmte moet stimuleren.

Met deze groene warmtebronnen kunnen huizen en gebouwen eenvoudig verwarmd worden.

Warmtevisie

De warmteregeling komt voort uit de warmtevisie van 2015 en is nodig omdat in Nederland circa 60% van alle energie opgaat aan warmte. Restwarmte opnieuw benutten kan leiden tot (veel) meer efficiëntie.

Green deal regelingen

  • Naast biomassa (vergisting, vergassing) komen ook geothermie en zonnecollectoren voor warmte in aanmerking voor subsidie uit de SDE+ gelden
  • Per 1 januari jl. is bovendien de stimuleringsregeling voor kleinschalige duurzame warmte-opties opengesteld. In 2016 is hiervoor € 70 miljoen subsidie beschikbaar.
  • Green Deal gaat toekomstige marktmodellen voor (collectieve) warmtelevering ondersteunen

Restwarmte is hot

Nederland ontdekt een nieuwe energiebron: restwarmte uit de industrie. Tot dusver stoot de industrie haar restwarmte uit in de lucht of in water. Dat kan beter. Zeker als je bedenkt dat bijna 60% van het energieverbruik in Nederland bestemd is voor het ‘opwekken’ van warmte.

Warmterotonde

Voor grootschalig gebruik van rest- en aardwarmte zijn een leidingennetwerk en boorinstallaties nodig. Een voorbeeld is de Warmterotonde in de driehoek Rotterdam, Westland,  Den Haag. Restwarmte uit het Rotterdamse industriegebied en de Kassen in het Westland, worden aangesloten op de stadsverwarming van Rotterdam en Den Haag.

  • Bedrijven in de Rotterdamse haven die restwarmte hebben en dat nu lozen, kunnen zich melden bij het energiebedrijf of het Havenbedrijf als zij mee willen doen aan de Warmterotonde
  • In de regel geldt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de leiding tot aan de fabriekspoort. Daarna moet een andere partij het overnemen.
  • Er is een waanzinnige hoeveelheid warm water in het Botlekgebied. Als je al die restwarmte wil benutten, moet je een netwerk hebben dat groot genoeg is.
  • In het Rotterdamse havengebied wordt CO2 afgevangen en via leidingen naar de kassen in het Westland getransporteerd.
  • Er zijn nu al tuinders die de aardwarmte die zij zelf niet nodig hebben, kwijt kunnen in de buurt bij een woonwijk, een school of een zwembad.
  • Als er werkelijk sprake is van een regionale rotonde, kan er een levendige handel ontstaan in warmte. En in koude in warme periodes.

Industrie en woonwijk
Elders in het land komen op kleinere schaal soortgelijke initiatieven tot stand. Zo wordt er in Hengelo al een aantal jaren nagedacht over een warmtenetwerk dat de lokale industrie verbindt met woonwijken.

  • De Akzo-vestiging in Hengelo is bereid om restwarmte te leveren. Het bedrijf gebruikt stoom die het onder meer krijgt aangeleverd door afvalverbrander en energiebedrijf Twence voor de zoutwinning, en houdt daarbij water van een lagere temperatuur over. Dat is geschikt voor stadsverwarming.

Warmtevisie

In de Warmtevisie kondigde minister Kamp nog geen nationaal warmtenetwerk aan. Hij is wel enthousiast over warmtegebruik, maar beperkt zich voorlopig tot het financieel ondersteunen van projecten.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties