Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt CO2 ringleiding

Havenbedrijf Rotterdam wil 2 miljoen ton CO2 per jaar in de Noordzee opslaan

Havenbedrijf Rotterdam wil 2 miljoen ton CO2 per jaar in de Noordzee opslaan
De R&D-investeringen in Nederland lopen achter op die van andere landen. Het zou helpen als er meer geïnvesteerd wordt in bio-energie en de afvang en opslag van CO2, volgens ECN.

Het Havenbedrijf wil een deel van de industriële CO2-uitstoot van de zware industrie in de haven van Rotterdam, gaan afvangen en in lege olie- en gasvelden onder de Noordzee pompen.

Volgens het Havenbedrijf kan de CCS oplopen tot 5 miljoen ton CO2-opslag per jaar vanaf 2030. Dat is 20 procent van 25 miljoen ton CO2 die de chemie- en raffinagebedrijven en kolencentrales in de Rotterdamse haven momenteel uitstoten. Het Havenbedrijf is op dit moment bezig met een haalbaarheidsstudie.

Eind 2018 moeten de zware industriebedrijven beslissen of zij de plannen voor de CO2-pijpleiding naar de Noordzee willen doorzetten. In beginsel moeten alle bedrijven mee kunnen doen.

Havenbedrijf

Het Rotterdamse havengebied is 40 kilometer lang, van Pernis tot aan de Maasvlakte.

We willen de pijpleiding over die hele lengte door het havengebied leggen’, zegt woordvoerder Sjaak Poppe. Bedrijven die gebruik willen maken van het netwerk, moeten daarvoor betalen.

Omdat die kostenvergoeding mogelijk hoger is dan dat bedrijven nu voor hun CO2-uitstoot betalen, wil het Havenbedrijf dat het kabinet de uitstoot CO2 duurder maakt of dat het een emissieplafond instelt.

ROAD

Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject  (ROAD project 2016 – 2020), waarin o.a. een pijpleiding voor CO2 van de Rotterdamse haven naar de Noordzee getrokken zou worden, is gestopt omdat twee energiereuzen Engie en Uniper zich terugtrokken. Engie en Uniper exploiteren de kolencentrales op de Maasvlakte maar vrezen dat de centrales binnenkort moeten worden gesloten, reden waarom ze zich terugtrokken uit ROAD.

Reacties

Volgens hoogleraar Andre Faaij is 5 miljoen opslaan onder de Noordzee, een reele doelstelling. Ook is Faaij positief over de CO2-ringleiding (‘backbone’) en opslaginfrastructuur als een ‘collectieve voorziening’. Het levert kostenvoordelen omdat bedrijven die zich nieuw vestigen, kunnen eenvoudig worden aangesloten.

Milieudefensie vreest dat de beoogde CO2-opslag gaat concurreren met investeringen in groene energie. De milieubeweging hoopt dat subsidies voor hernieuwbare energie niet naar dit CCS-project gaan.

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties