Havenbedrijf Rotterdam verkleint CO2 footprint

Havenbedrijf Rotterdam verkleint CO2 footprint

Havenbedrijf Rotterdam verkleint CO2 footprint
Volgens Greenpeace zorgen kolencentrales voor de meeste CO2-uitstoot op aarde en zijn daarom de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering

Havenbedrijf Rotterdam wil de CO2 footprint fors reduceren. Fossiele brandstoffen moeten uitgefaseerd worden.

Om dit te bewerkstelligen doet directeur Allard Castelein vandaag een aantal voorstellen in het FD.

Het gaat Castelein allemaal niet snel genoeg. Volgens hem kan Rotterdam koploper worden in de energietransitie maar dan moet het wel werk maken van een forse reductie van de CO2 uitstoot.

Havenbedrijf wil investeren

De havenbeheerder wil investeren in bedrijven die de overgang versnellen naar productie die minder of geen gebruik maakt van fossiele grondstoffen.

De Rotterdamse haven herbergt het grootste petrochemische complex van Europa en is verantwoordelijk voor 18% van de landelijke uitstoot van broeikasgassen.

Om aan het Parijse klimaatakkoord te kunnen voldoen, moet de CO2-uitstoot in 2050 circa 90% minder zijn, ook in de haven.

‘Als het gaat om cruciale investeringen zijn we bereid actief en risicodragend te participeren in ondernemingen’, zegt Castelein. Tot op heden gebruikt Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn jaarlijkse investeringsruimte van circa €200 mln hoofdzakelijk voor uitgaven aan infrastructuur, zoals wegen en kades. (…)’

Mogelijke investeringen

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet kansen om de CO2 footprint te verkleinen. Deze plannen zijn niet nieuw maar waren tot dusver te kostbaar om uit te voeren. Castelein ziet nu openingen om deze projecten alsnog uit te voeren.

 1. Methanolfabriek. Kosten € 180 mln.
  Het Havenbedrijf is bereid 20% te nemen
 2. CCS bij de kolencentrales op de Maasvlakte
 3. Pijpleidingen voor restwarmte (naar Westlandse kassen en naar Den Haag).
  Het Havenbedrijf zou er ‘tientallen miljoen’ in willen stoppen

Versnelling van de Energietransitie

Om ervoor te zorgen dat het klimaatbeleid niet per kabinet verschilt, wil de Transitiecoalitie (40 bedrijven waaronder ook Havenbedrijf Rotterdam) dat er een onafhankelijke klimaatautoriteit komt die partijen kan aanspreken op het tempo en de consequentheid van uitvoering van de klimaatafspraken. Verder stellen ze voor dat er een nationale investeringsbank komt die investeringen in grote energieprojecten mogelijk maakt.

De ‘Transitiecoalitie’ wil de energietransitie versnellen en riep daartoe de (volgende) regering op om:

 • een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040
 • een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid
 • een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen
 • een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt

Pleidooi aan het nieuwe Kabinet voor versnelling van de Energietransitie

(voorjaar 2017)

Havenbedrijf Rotterdam verkleint CO2 footprint

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties