autodelen in Utrecht

Hoe stimuleer je de deelauto?

Hoe stimuleer je de deelauto?
Natuur & Milieu verwacht dat er over drie jaar honderdduizend deelauto’s in Nederland rijden

Hoe krijg je mensen in de deelauto? De gemeente Utrecht is een van de koplopers van de Nederlandse gemeenten. De gemeente zet vol in op elektrisch vervoer en schone energie in combinatie met een schone, gezonde en aantrekkelijke omgeving met groene ruimten. Maar dan moet je mensen wel uit hun eigen auto krijgen. Hoe doe je dat?

Deelauto voordelen

Autodelen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, omdat deze auto’s gemiddeld minder CO2 uitstoten, mensen bewuster gebruik van deze auto’s maken, er gemiddeld minder kilometers gereden worden én omdat het de gemeente Utrecht in staat stelt om de parkeerplekken die vrijkomen op een andere manier te gebruiken.
Volgens Sophie Gunnink van de gemeente wordt autodelen in Utrecht steeds succesvoller omdat Utrecht een relatief jonge bevolking heef en centraal ligt met veel OV-verbindingen.

Gunnink: “Als wij mensen willen meenemen in onze ambities, dan moeten we hen stimuleren. Dat doen we op verschillende manieren. Een nieuw plan is bijvoorbeeld om mensen die net hun rijbewijs hebben een ‘autodeeltegoed’ te geven, zodat zij vertrouwd raken met de deelauto. Daarnaast bieden we ruimte aan aanbieders van deelauto’s, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Én wij voeren actief campagne. Dat doen we samen met aanbieders, bijvoorbeeld van peer-to-peer concepten.”

Green Deal

De Green Deal Autodelen levert volgens Gunnink een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid.

“Samen met de markt smeden we mooie plannen. Het idee om jongeren een tegoed aan te bieden kwam bijvoorbeeld uit de markt. Maar we werken ook samen bij nieuwbouwprojecten. Met marktpartijen kijken we welke mogelijkheden er zijn om de deelauto te introduceren.”

Alleen samen kunnen we de kwaliteit van de stad verbeteren.

Vrijstraat

Waarom autodelen zo van belang is, legt Monique Verhoef, mobiliteitsmanager Rotterdam en inwoner van Den Haag, in een paar woorden uit.

“We moeten effectiever omgaan met de openbare ruimte. Den Haag is daar een goed voorbeeld van. De komende 15 jaar zal de stad er 70.000 mensen bij krijgen. De druk op de openbare ruimte is enorm groot. Als we een deel van de ruimte die we nu gebruiken om auto’s te parkeren anders inzetten blijft het leefcomfort behouden.”

Een van de pilots, Vrijstraat, start binnenkort. De gemeente Den Haag stimuleert dit project waarin we bewoners vragen om een half jaar hun parkeerplaats af te staan. Op die plekken wordt de ruimte anders ingericht én autodelen geïntroduceerd.

De aftrap is 22 maart en de belangstelling is groot. Twee dagen na aankondiging van de kick-off hadden al meer dan 60 mensen aangegeven dat zij graag meer over dit initiatief willen horen. Wat het bovendien aantrekkelijk maakt is dat mensen nog geen definitieve keuze hoeven te maken om afscheid te nemen van de eigen auto. Na een half jaar vragen we de bewoners naar hun bevindingen en of zij de situatie willen voortzetten.”

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties