Huishoudens en bedrijven: vernieuwde subsidieregeling voor groene energie

Huishoudens en bedrijven: vernieuwde subsidieregeling voor groene energie
De terugverdientijd loopt terug, taxi’s worden elektrisch

Huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken, krijgen vanaf 2020 te maken met een vernieuwde subsidieregeling. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemiddelde terugverdientijd van gemaakte investeringen uitkomt op ongeveer zeven jaar.

Van 4 naar 7 jaar

Daarmee wordt de regeling voor de terugverdientijd versoberd ten opzichte van hoe het nu geregeld is. Ongewijzigd beleid zou leiden tot een terugverdientijd van vier jaar in 2025. Volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is de huidige regeling ‘een relatief kostbaar instrument’ en is er behoefte aan een ‘doelmatigere’ regeling.

Huishoudens: nieuwe saldering

De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie ook op andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. De zogenoemde terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen zogenoemde ODE (Opslag Duurzame Energie) betalen.

Terugleversubsidie

Bij teruglevering van zonnestroom aan het net vindt er een splitsing plaats bij de vergoeding: van je energieleverancier krijg je de kale prijs (7 cent per kwh in het voorbeeld hierboven). Daarnaast past de overheid een terugleversubsidie bij. Die wordt jaarlijks vastgesteld en vervangt het huidige extra voordeel (14 cent per kwh uit het voorbeeld).

Het basisidee is dat de ‘terugleversubsidie’ hoog genoeg moet zijn om de investering in zonnepanelen binnen zeven jaar terug te verdienen. Maar de nieuwe opzet geeft de overheid meer flexibiliteit om de subsidie te matigen, als bijvoorbeeld prijzen van zonnepanelen dalen.

Ook wordt de indirecte koppeling met de energiebelasting en de btw losgelaten. Nu is het immers zo dat als de energiebelasting stijgt, het voordeel van terugleveren van stroom aan het net automatisch groter wordt.

Verder zijn de volgende 5 punten van belang:

  1. De nieuwe regeling start in 2020 en geldt voor nieuwe aanvragen, zolang de terugverdientijd van zonnepanelen nog ruim boven de 7 jaar ligt.
  2. Ook huidige eigenaren van zonnepanelen die gebruik maken van de salderingsregeling, krijgen vanaf 2020 te maken met de terugleversubsidie.
  3. Je krijgt alleen terugleversubsidie voor stroom die je aan het elektriciteitsnet levert. Voor zelf opgewekte stroom die je ook direct verbruikt of opslaat in een accu, geldt dat je daar geen energiebelasting over betaalt. Dit kan in de praktijk dus financieel voordeliger uitpakken vergeleken met de terugleversubsidie.
  4. De terugleversubsidie kan worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De uitbetaling wordt geregeld via de energienota van je energieleverancier.
  5. Veel eigenaren van zonnepanelen maken nog gebruik van een oude meter met een terugloopwieltje. Maar minister Wiebes van Economische Zaken suggereert in een Kamerbrief dat daar een eind aan komt.

    “Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteit aan het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten.”

Wiebes gaat kijken hoe zo’n digitale meter kan worden ‘voorgeschreven’. De minister merkt overigens op dat er nog privacyzorgen zijn omtrent het uitlezen op afstand van data van slimme meters. “Deze zorgen zal ik bij mijn nadere uitwerking betrekken”, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De regeling van Wiebes vervangt in 2020 de huidige zogenoemde salderingsregeling. Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen, zoals scholen of kantoren, erin kunnen worden opgenomen.

10 miljoen voor verbetering luchtkwaliteit

Om een betere luchtkwaliteit in de grote steden te bereiken trekt staatsecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur 10 miljoen extra uit voor maatregelen die de luchtkwaliteit in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht moeten verbeteren. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar subsidies voor elektrische taxi’s in de hoofdstad.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties