Industrie bespaart (fors) op CO2

Industrie bespaart (fors) op CO2

Industrie bespaart (fors) op CO2
Moonen Packaging halveert CO2-uitstoot

De Industrie bespaart steeds meer op hun CO2- footprint. Isoleren, LED TL’s, restwarmte opnieuw inzetten, intelligente monitoring en energieopslag.

Het is zo maar een rijtje van meer of minder innovatieve technologieën waarmee de industrie fors bespaart. En het levert flink op:

  • Energiebesparing van meer dan 50%
  • CO2 footprint industrie wordt kleiner
    Nieuwe energiecentrale bespaart 40.000 ton CO2 – FrieslandCampina
    (chemie en transport is toegenomen in 2016)

Isolatie

Energiebesparing door goede isolatie is de belangrijkste techniek om energie te besparen van woningen en utiliteitsgebouwen. Thermische isolatie wordt steeds meer toegepast. Bijvoorbeeld door het aanbrengen (en goed onderhouden) van de isolatie van gasturbines, stoomleidingen, koelbuizen of appendages.

Naast flinke kosten- en energiebesparing zorgt goede isolatie ook voor een veiligere werkomgeving en beperkt het problemen met corrosie.

LED TL

In steeds meer bedrijven, organisaties en de industrie wordt de traditionele tl-lamp vervangen door LED TL. Bedrijven schaffen zelf nieuwe LED-TL lampen aan maar kiezen in toenemende mate ook voor lease concepten waardoor het investeringsvraagstuk niet aan de orde is.

Industrie wordt Smart

Met smart technology kan de industrie veel winst halen op energiebesparing en CO-2 uitstoot. Bovendien kan de industrie hiermee processen en productkwaliteit verbeteren.

Hans van der Spek, programmadirecteur FME:
“Technologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Smart Energy, waarbij intelligente monitoring  het stroomverbruik tijdens piekmomenten zoveel mogelijk wordt afgevlakt of vermeden. Maar deze technologie kan ook vroegtijdig afwijkingen kan signaleren en zo vervelende uitval kan voorkomen.

Bij zuivelgigant Friesland Campina zorgen energiezuinige lampen en verlichtingssensors in alle ruimten voor meer besparingen.

Energieopslag

Enkele bedrijven in Nederland zijn al aan de slag gegaan met energieopslag.

  • Zo bouwde het Amerikaanse AES haar eerste Europese batterijopslagsysteem in Vlissingen.
  • V-Storage, een joint venture van VDL en Scholt Energy Control, ontwikkelt innovaties voor energieopslag zoals hergebruik van oude batterijen uit bussen voor opslag van zonne- en windenergie.
  • Stedin heeft samen met ABB, Heijmans en KPN in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem een proeftuin ingericht om de business case van ‘home storage’ accusystemen te verkennen.
  • En Hybrid Europe lanceerde vorig jaar het eerste Home Energy System en is inmiddels een geduchte concurrent van de Tesla Powerwall.

Restwarmte hergebruik

STEPS, een consortium gecoördineerd door ECN, ontwikkelt warmtepomptechnologie voor industriële toepassingen waarbij restwarmte of geothermie wordt gebruikt als bron om stoom te produceren tot temperatuurniveaus van 120 tot 200 °C, aanmerkelijk hoger dan tot op heden mogelijk was.

De nieuwe pomptechnologie moet leiden tot effectievere manieren om warmte te produceren, op een manier die economisch haalbaar is en gebruik maakt van geothermie of industriële restwarmte als bron. Deze technologie kan worden toegepast in de (petro) chemische industrie, raffinage, de papier- en voedingsmiddelenindustrie.

Op de Energiekaart staan een aantal projecten waarin restwarmte wordt ingezet in een warmtenet:

En dan zijn er nog een paar opkomende restwarmteprojecten:

Duurzame koplopers

Het aantal duurzame koplopers wordt radicaler en talrijker en gaat meer invloed uitoefenen. Deze trend geldt voor zowel het midden- en kleinbedrijf als voor grote beursgenoteerde bedrijven.

Andere geslaagde voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering zijn TaxiElectric, Vandebron, Gulpener, CFP, NS, ASNBank, C&A, Unilever, Interface, IHC Merwede; Wessanen, Moonen Packaging en LaPlace.

Veelbelovend zijn productiebedrijven van chips, apps, cleantech, sensoren en drones. De cleantech-sector (bedrijven die producten of diensten maken die bijdragen aan een beter milieu) kan groeien van de huidige 10 miljard euro omzet per jaar naar 30 miljard in 2020.

Stimulerende overheidsmaatregelen

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen nemen. En dat werpt zijn vruchten af. De belangrijkste afspraken op een rij:

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties