050 hybride warmtepompen

  • looptijd: 2015 - 2016
  • locatie: Groningen,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Samen met de onderzoeksbureaus Berenschot, BHD en DNV GL onderzoeken GrunnegerPower en GasTerra hoeveel flexibiliteit hybride warmtepompen kunnen leveren voor het elektriciteitsnet.

Er zijn 50 hybride warmtepompen geplaatst bij huishoudens.

Doelen

Ervaringen opdoen met hybride warmtepompen en de besparingen per woontype en type huishouden doorrekenen. Het gaat om pompen in combinatie met een moderne hr-ketel. Ze komen in huizen van woningcorporaties en bij energieklanten van Grunneger Power te staan. Die krijgen extra korting bovenop de landelijke overheidssubsidie.

  • besparingen CO2
  • ervaringen van bewoners in kaart brengen
  • integrale haalbaarheid van de hybride warmtepomp onder de loep te nemen en te kijken hoe deze de duurzame energievoorziening vooruit kan helpen

Hybride warmtepompen

De hybride warmtepomp is in staat om mee te variëren en geldt hiermee als nieuw serieus alternatief voor de cv-/hr-ketel.

Een hybride warmtepomp is ideaal om in te spelen op groene energie. De vooruitzichten lijken goed. Volgens Daan Terlingen, kan een woning met een goede isolatie en lage temperatuurverwarming 70% op het gasverbruik besparen. In een minder ideale situatie is 30 procent zeker haalbaar.

Uitgaande van gemiddeld 50 procent en een gemiddeld verbruik van 1700 m3 kan het project 35.000 kuub gas of 63 ton CO2 uitstoot per jaar besparen.’’

De hybride warmtepomp kan dus flexibel ingezet worden voor zowel de huishoudens als het hele elektriciteitsnet.

Contact

Hans Overdiep
T 06 53534439
E hans.overdiep@gasterra.nl

Subsidie: Bijdrage van GasTerra en ISDE

Partners: 

hybride warmtepompen

De huidige stuursystemen kijken naar de temperatuur en warmtevraag, maar niet naar CO2-uitstoot van de gebruikte bronnen, eventuele stroomoverschotten en de belasting van het elektriciteitsnet.

Om hier wel rekening mee te kunnen houden, moet het stuursysteem dus slimmer worden.

Waarde

Deze studie wil deze extra waarde door slimme sturing meenemen in het financiële perspectief van de hybride warmtepomp. Dan kan het voor huishoudens eerder aantrekkelijk worden om voor een duurzame hybride warmtepomp te kiezen in plaats van een cv-/hr-ketel.

Er is nog weinig bekend over de ervaringen met hybride warmtepompen in Nederlandse woningen. Daar moet dit project een invulling aan geven.

Resultaten ook breder toepasbaar?

Het project geeft tzt inzicht in welk type woning en gezinssamenstelling de hybride warmtepomp het best tot zijn recht komt.

Effecten & cijfers

De verbruiksgegevens van elektriciteit en gas voor plaatsing van de hybride warmtepomp worden tzt als basis gebruikt voor de vast te stellen besparingen.

Het project kent een forse vertraging doordat het lastig bleek de betrokken woningcorporatie in het proces mee te krijgen gezien de relatief hoge kosten van de hybride warmtepompen.

  • Voor de corporaties is geen ISDE beschikbaar, vandaar dat is uitgeweken naar particulieren. In dit geval leden van Grunneger Power.

Opzetten van een dergelijk blijkt in de praktijk meer tijd te kosten om adressen te vinden voor alternatieve verwarmingstechnieken.

GrunnegerPower

  Daan Terlingen   http://www.grunnegerpower.nl/    daan.terlingen@grunnegerpower.nl    050 82 00 492