050 Zon

  • looptijd: 2014 - 2016
  • locatie: Groningen,
  • functie: Warmte

50 zonneboilers van een nieuwe generatie zijn in de gemeente Groningen geplaatst bij verschillende gezinssamenstellingen.

050 doelen

  • besparingen op gasverbruik
    vaststellen van de besparing op de gasvraag voor warm water voor verschillende gezin-samenstellingen
  • bewonerservaringen in kaart te brengen

Vijftig leden van de lokale energiecoöperatie GrunnegerPower doen mee aan een onderzoek naar het nut van zonneboilers. Er staat ook een proefboiler voor studenten bij het Energie Transitie Centrum op de Zernike Campus.

Samenwerkende partners

GasTerra, i.s.m. Hanzehogeschoolgemeente Groningen, Solesta, en Zebulon BV

Contactpersoon
Hans Overdiep
T: 06-53534439
E. hans.overdiep@gasterra.nl

Partners: 

Zonneboiler, Zebulon

Praktijkervaringen met een nieuwe generatie (aantrekkelijk geprijsde) zonneboiler waren niet voorhanden. Vandaar dat een praktijkproef met 50 zonneboilers is opgezet in samenwerking met de gemeente Groningen.

Resultaten in cijfers en effecten

Het onderzoek heeft aangetoond dat de besparing van de zonneboiler minder gunstig waren dan verwacht.

De zogenaamde terugverdientijd is beduidend meer dan 10 jaar. De besparing lijkt met minder dan 100 m3 gas per jaar beperkt te zijn.

Samenwerking met installatiebranche verliep traag.

Verbeteringen aan de zonneboiler zijn doorgevoerd.

GrunnegerPower

  Daan Terlingen   http://www.grunnegerpower.nl/    daan.terlingen@grunnegerpower.nl    050 82 00 492