10.000 HRe ketels

 • looptijd: 2014 - 2024
 • locatie: Arnhem,
 • functie: Warmte

Provincie Gelderland geeft subsidie op de HRe-ketel indien deze ketel groene stroom levert. Dat kan door de ketel te voeden met groen gas. GasTerra levert dit groene gas ‘om niet’ voor maximaal 10.000 HRe-ketels, 10 jaar lang.

Doel

10.000 HRe ketels voor de provincie Gelderland. GasTerra wekt decentraal elektriciteit op met groen gas met een rendement van ca. 100%

Voordelen HRe-ketel

 • Met een HRe-ketel kan zo’n 15 procent energie(kosten)besparing en een aanzienlijke vermindering van CO₂-emissies worden bereikt.
 • Daarnaast kan de HRe-ketel gas met nagenoeg 100% rendement in elektriciteit omzetten.
 • Aangezien bij een HRe-ketel sprake is van gelijktijdige, gecombineerde warmte- en elektriciteitsopwekking, maakt de ketel onder normale omstandigheden in de ochtend- en avondperiode de meeste elektriciteit.
  De ketel is daardoor perfect te combineren met zonnepanelen, die immers juist overdag de meeste elektriciteit leveren.
 • Omdat de inzet en stroomproductie van de HRe-ketel gelijktijdig opgaat met de elektriciteitsvraag, is daardoor meestal ook geen vermogensversterking van het lokale elektriciteitsnet nodig.
 • GasTerra gaat het gas dat in 10.000 HRe-ketels wordt omgezet in elektriciteit vergroenen door het aankopen van groengascertificaten, zoals dat ook in de elektriciteitsmarkt met groene stroom gebeurt.

Samenwerkende partners:

Remeha ApeldoornProvincie Gelderland en GasTerra

Contact

Hans Overdiep
T 06 53534439
E hans.overdiep@gasterra.nl

Subsidie: Subsidie van 2000€ per toestel, subsidieverlener Provincie Gelderland, GasTerra heeft per geplaatst toestel voor 10 jaar groen gas via certificaten (Vertogas) uit de markt genomen.

Partners: 

brandstofcel, HRE ketel, Arnhem, gemeente gelderland, Gasterra, CO2, Electriciteit

De gemeente Arnhem plaatste in het kader van het programma ‘Energie Made in Arnhem’ twee brandstofcellen in openbare gebouwen.

 1. Eén in Sporthal Rijkerswoerd
 2. Eén in bezoekerscentrum Sonsbeek, een rijksmonument waar zonnepanelen geen optie waren

Wethouder Margreet van Gastel vertelt hierover:

‘Wij merken veel voordeel van de installaties. In Sonsbeek hebben we 14.279 kilowattuur elektriciteit opgewekt.

Mooie bijkomstigheid: dankzij dit apparaat stootte het gebouw maar liefst 7.183 kilo minder CO2 uit.

Voor Rijkerswoerd was dit 7.012 kilo minder CO2.

Dat is 70 procent CO2-reductie.

 • Daarbij zijn onze ervaringen met deze apparaten erg positief: er zijn geen storingen.
 • We zijn ook bezig om de gebouwen beter te isoleren, daarmee hopen we in de toekomst nog meer winst te behalen.

Voor welk probleem is welke oplossing gekozen en waarom?

De HRe-ketel (ook wel microWKK genoemd) blijkt ondanks de bewezen hoge rendementen voor warmte en elektriciteit lastig in de markt te zetten vanwege de relatief hoge aanschafprijs. Door een aantrekkelijke subsidie vanuit de Provincie Gelderland is getracht om in een paar jaar tijd 10.000 particulieren te vinden die een HRe-ketel willen aanschaffen. Door dit grote productieaantal zal de prijs van de HRe-ketel gaan zakken. De Provincie Gelderland heeft de subsidie verstrekt omdat er groene stroom door de HRe-ketel wordt opgewekt omdat GasTerra het aardgas voor de HRe-ketel vergroent.

Resultaten ook breder toepasbaar?

De opzet van vergroening van de conversie van aardgas naar een eindproduct is breder toepasbaar: denk aan miniWKK en gaswarmtepompen.

Effecten & cijfers

Omdat het project eerder is beëindigd zijn er geen verdere gegevens voorhanden

Positief

Samenwerking met betrokken partijen bijzonder positief

Maar

Consument heeft niet veel extra’s over voor duurzame verwarmingstechnieken. De investering voor de standaard HR-ketel is door de jaren heen fors verlaagd. Momenteel zijn er al aanbiedingen voor een HR-combiketel inclusief installatie van minder dan 1000€

Remeha heeft ervaring kunnen opdoen met een nieuw lease-concept. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar Marco Bijkerk van Remeha in Apeldoorn

GasTerra

  Gerard Martinus   http://www.gasterra.nl/    gerard.martinus@gasterra.nl    050 364 86 48