Adsorptiewarmtepomp

 • looptijd: 2013 - 2017
 • locatie: Enschede,
 • functie: Warmte
Adsorptiewarmtepomp technologie
De korte termijn focus ligt hierbij op de toepassing als gas adsorptiewarmtepomp, werkend met lucht/water en dus gericht op de bestaande bouw.

Ontwikkeling en demonstratie van een adsorptiewarmtepomp voor duurzame verwarming en koeling in woningen.

Doel

Het doel van dit project is het onderzoeken en doorontwikkelen van de adsorptie warmtepomp technologie tot deze geschikt is voor volwassen productontwikkeling. In volwassen stadium zou per jaar:

 • ongeveer 30% gas kunnen worden bespaard, in een gemiddelde woning, met normale radiatoren
 • ongeveer 40% in een woning met lage temperatuur verwarming (LTV).

Adsorptiewarmtepomp in 4 fasen

 1. Het onderzoeken en doorontwikkelen van de technologie
 2. Het demonstreren van de technologie via een full-size ‘works like real’ gasadsorptiewarmtepomp in een reële testomgeving
 3. Het uitvoeren van een versnelde duurtest met het hart van de technologie: de adsorptiecompressor array
  Dit om eventuele onvoorziene verouderingsprocessen in het complexe samenspel van de fysieke processen in de adsorptiecompressor zo snel mogelijk zichtbaar te maken
 4. Modelvorming, simulatie en gedetailleerd ontwerp van een autarkisch energiesysteem waarin de adsorptiewarmtepomp wordt geïntegreerd met zonnecollectoren en thermische buffering tot één systeem voor zowel koeling als verwarming.

Aanleiding

Vanwege de enorme energie- en klimaatuitdaging waarmee onze wereldwijde samenleving wordt geconfronteerd is een fundamentele transitie nodig naar een meer duurzaam gebruik van energie.

Besparen en vergroenen voor verwarming en koeling van met name de bestaande gebouwde omgeving is een belangrijke opgave.

De innovatieve adsorptie warmtepomptechnologie, waar Cooll met haar projectpartners sinds enkele jaren aan werkt, kan daar mogelijk een grote bijdrage aan leveren.

Verwacht resultaat

Dit project resulteert in een doorontwikkeld en gedemonstreerde prototype van de adsorptiewarmtepomp zodat deze geschikt is voor volwassen productontwikkeling.

 • De belangrijkste technologische risico’s moeten in kaart zijn gebracht en beheersbaar na afloop van dit traject
 • De korte termijn focus ligt hierbij op de toepassing als gas adsorptiewarmtepomp, werkend met lucht/water en dus gericht op de bestaande bouw.

Samenwerkende partners

BDR Thermea Group BV , Cooll Sustainable Energy Solutions B.V. , Universiteit Twente ThW

Subsidie: TKi Urban Energy

Partners: 

Adsorptiewarmtepomp technologie, IEA Heat Pump Conference

Thermisch aangedreven koelsysteem

 • De warmtepomp van Cooll kan worden aangedreven door warmte van relatief eenvoudige en goedkope zonnecollectoren
 • (niet te verwarren met zonnecellen die stroom opwekken)
 • het is dus een thermisch aangedreven koelsysteem

Restwarmte

Als alternatief kan ook afvalwarmte van bijvoorbeeld (kleine) energiecentrales worden gebruikt.

Het systeem is goed bruikbaar in Nederland maar biedt natuurlijk vooral toepassingsmogelijkheden in warme landen.

Ook voor ontwikkelingslanden is het een ideale oplossing om bijvoorbeeld een afgelegen ziekenhuis te koelen.

Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

  Johannes Burger   cooll.eu    info@cooll.eu    +31(0)53 7890623