AH2PD hoge druk biovergisting met H2

 • looptijd: 2015 - 2017
 • locatie: Groningen,
 • functie: Waterstof

AH2PD is een pilot voor Hoge druk biovergisting productie met H2 toevoeging. Proof of Concept stimuleren van groen gas.

Test effectiviteit en efficiency van gecombineerde hoge druk biovergisting met H2 en CO2 voor biogas met hoge concentratie methaan.

Doel AH2PD

Het hoofddoel van het onderzoek is de efficiënte werking van het voorgestelde Bio-Sabatier proces (AH2PD) aan te tonen; stroompieken via waterstof op biologische wijze omzetten in methaan.

Dat zou op basis van AHPD wel eens goed kunnen werken, het is alleen nog niet bekend hoe goed.

GasTerra en partners voeren druk bij vergisting op

GasTerra beseft dat op termijn groen gas een duurzaam alternatief voor aardgas kan worden. Voor het zover is, moeten de bestaande technieken om groen gas te produceren –vergisting of vergassing– nog  verder ontwikkeld worden.

 • Soms gaat het dan om onderzoek waarbij kleine stappen gezet worden, zoals het ontsluiten van nieuwe biomassastromen als slootmaaisel.
 • Maar we willen ook kijken naar meer ‘disruptieve’ technieken: concepten die zeer vernieuwend zijn en daarmee de potentie hebben een grote bijdrage aan de verduurzaming te kunnen leveren. Een voorbeeld van zo’n techniek is hogedrukvergisting.

Het concept van hogedrukvergisting of “Autogenerative High Pressure Digestion” (AHPD) is ontwikkeld door Kirsten Zagt van MKB-bedrijf Bareau.

 • Dit houdt in dat slib onder een druk die oploopt tot 20 bar wordt vergist, terwijl dit proces normaal bij atmosferische druk verloopt.
 • Het resultaat is een efficiëntie die oploopt tot wel 90 procent in plaats van de gebruikelijke 65 procent.
 • Om te onderzoeken hoe de efficiency van het proces nog verder verhoogd kan worden, heeft GasTerra met partners Gasunie, Bareau en met steun van de gemeente Groningen een proefopstelling laten bouwen op EnTranCe.
 • Het onderzoek met de proefopstelling richt zich op de mogelijkheid om de efficiency van het proces verder te verhogen door waterstof te injecteren, we noemen dit dan het AH2PD-proces.
 • De idee is natuurlijk dat het waterstof op termijn afkomstig is uit overschotten duurzame stroom, zodat het proces niet alleen helpt om de biomassa optimaal te gebruiken maar ook de benutting van duurzame elektriciteit vergroot.

Samenwerkende partners in dit project zijn Bareau, GasTerra, Gasunie, EnTranCe

Contactpersoon: Jelle Krouwel
E: J.T.Krouwel@gasunie.nl
T: 06-11005922

Partners: 

De resultaten worden begin 2017 verwacht.

Het concept van hogedrukvergisting of “Autogenerative High Pressure Digestion” (AHPD) is ontwikkeld door Kirsten Zagt van MKB-bedrijf Bareau.

 • Dit houdt in dat slib onder een druk die oploopt tot 20 bar wordt vergist, terwijl dit proces normaal bij atmosferische druk verloopt.
 • Het resultaat is een efficiëntie die oploopt tot wel 90 procent in plaats van de gebruikelijke 65 procent.
 • Om te onderzoeken hoe de efficiency van het proces nog verder verhoogd kan worden, heeft GasTerra met partners Gasunie, Bareau en met steun van de gemeente Groningen een proefopstelling laten bouwen op EnTranCe.

GasUnie

  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578