AMDIS Zonnestroomtechnologie

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Utrecht,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
AMDIS - Automatic Malfunction Detection for Improvement of solar PV yield
Het AMDIS project zal een gevalideerde methode opleveren die kan worden geïmplementeerd zo dat Zon-PV eigenaren worden ontzorgd.

AMDIS – Automatic Malfunction Detection for Improvement of solar PV yield

Zonnestroomtechnologieën (PV)

Aanleiding 

In diverse studies is naar voren gekomen dat vooral grote problemen met Zon-PV systemen wel gedetecteerd worden, omdat opbrengstverlies dan wel wordt opgemerkt. Kleinere problemen, waarbij opbrengstverlies 10-20% kan zijn, worden niet gesignaleerd.

Wikipedia:

Several factors affect a cell’s conversion efficiency value, including its reflectance efficiency, thermodynamic efficiency, charge carrier separation efficiency, and conduction efficiency values

AMDIS doel

Het doel van AMDIS is de ontwikkeling en validering van een automatisch methode die problemen met Zon-PV systemen signaleert zodat deze snel kunnen worden opgelost.

Deze te ontwikkelen service zal er toe leiden dat Zon-PV systemen veel meer dan nu optimaal zullen presteren.

Data verzameling en validatie in de praktijk

Een nieuwe methode zal worden ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Eneco en haar dochter Zon-IQ, Upp Smart, AgileXS en Sol-ease.

Ontwikkeling zal voornamelijk door Universiteit Utrecht worden uitgevoerd, terwijl de andere partners zich zullen richten op data verzameling en validatie in de praktijk.

De nieuwe methode is gebaseerd op een beperkt aantal gemeten parameters en vergelijkt werkelijke opbrengst met referentieopbrengst, op dagelijkse basis. Dit biedt de mogelijkheid snel en adequaat problemen op te lossen in het functioneren van Zon-PV systemen.

Beoogd resultaat 

Het AMDIS project zal een gevalideerde methode opleveren die kan worden geïmplementeerd zo dat Zon-PV eigenaren worden ontzorgd.

De methode zal de garantie leveren dat het Zon-PV systeem altijd optimaal functioneert, zodat eigenaren zeker kunnen zijn van de financiële voordelen van Zon-PV en haar milieuvoordelen.

Partners

Eneco/Zon-IQ, Upp-Smart, Agile XS Technologies, Sol-ease, Universiteit Utrecht

Betrokken researcher(s)

Subsidie: TKI Urban Energy projectnummer TEID115024

Partners: 

AMDIS - Automatic Malfunction Detection for Improvement of solar PV yield

Universiteit Utrecht

  Prof. dr. Wilfried van Sark   www.uu.nl/    W.G.J.H.M.vanSark@uu.nl    030 253 76 11