Amsterdam Smart City

  • looptijd: 2015 - 2019
  • locatie: Amsterdam,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Amsterdam Nieuw West worden 10.000 huishoudens door het nieuwe intelligente net gevoed. In dit intelligente net zijn computers en sensoren in de knooppunten van het net  geplaatst. Hierdoor kunnen we nu de stroom en spanning in deze knooppunten meten en op afstand in de gaten houden. Bovendien kunnen we het net op afstand besturen.

Meer informatie? Klik hier

Samenwerkende partners in dit project zijn: Plugwise en Amsterdam Smart City

Partners: 

Amsterdam Smart City, Smart Offices

Net-informatie

Resultaat

minder en kortere storingen voor bewoners, geschikt voor grootschalige opwek van energie en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe slimme producten die gebruik maken van het net.

Het project laat zien dat smart grids ook voor vernieuwing, leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk kunnen worden ingezet. Het betrekken van de bewoners, en de effectiviteit van een aantal technieken (oa opslag) moet zich nog wel bewijzen in de praktijk. De organisatievorm waar verschillende partners samenwerken in diverse projecten, en met aanwezigheid in de wijk, is kopieerbaar.

“Toen we begonnen, als een klein bedrijf, heeft het ons echt geholpen om in diverse projecten van Amsterdam Smart City samen te werken met de ‘grote jongens’. Nu dat we zelf ‘opgegroeid’ zijn en onze activiteiten naar het buitenland verleggen, profiteren we nog steeds van het internationale platform dat wij kregen van ASC. Wij ondervinden nog steeds voordeel van de Smart City ervaring, om met zo veel verschillende organisaties te kunnen samenwerken.” Joris Jonker — CEO Quby

  • Verslimming netinfrastructuur: ringvorm, verzwaring, monitoring.
  • Daarbovenop komt nu: end-to-end verslimming, tot aan de deur. Dus met huishoudens.
  • Ook wordt opslag (batterijen) gerealiseerd, en elektrisch vervoer.
  • Er is al flexibele openbare verlichting.
  • Gebouwen gaan gekoeld worden met water.
  • GFT-vermaler om rioolafval te gebruiken voor groen gas productie
  • BIj renovatie van woningen worden energieconcepten aangeboden

Amsterdam Smart City

  Maaike Osieck   amsterdamsmartcity.com    maaike@amsterdamsmartcity.nl    +31 647846514