Archypel

  • looptijd: 2016 - 2017
  • locatie: Noordwijkerhout,
  • functie: Waterstof
Archypel waterstof brandstofcel
Archypel waterstof brandstofcel

Archypel – Haalbaarheidsproject naar kleinschalige energieopslag van duurzame elektriciteit in de vorm van waterstof.

Dit project richt zich op het uitwerken van de techniek voor kleinschalig energieopslag en het onderzoeken van de commerciële haalbaarheid van zo’n systeem.

 

Door elektriciteit om te zetten in waterstofgas (H2) door middel van waterelektrolyse, wordt een schone en veelzijdige energiedrager / brandstof geproduceerd. H2 kan gemakkelijk worden opgeslagen onder hoge druk gedurende een langere periode zonder enig verlies van energie. Met behulp van brandstofcellen kan H2 worden omgezet in elektriciteit met hoge efficiëntie (en geen CO2-uitstoot).

Als alternatief kan H2 worden omgezet in synthetisch methaan (SNG) door katalytische combinatie met gevangen koolstofdioxide (CO2) in een proces genaamd methanisering. Het synthetische ‘aardgas’ kan effectief worden geïnjecteerd in bestaande gasinfrastructuren. Op deze manier kan een ‘gesloten’ koolstoflus worden gerealiseerd.

Archypel &  Hydron

Hydron Energy ontwikkelt en implementeert hernieuwbare energiesystemen op basis van waterstoftechnologie. Het bedrijf voorziet een toekomst waarin hernieuwbare energietechnologie een geïntegreerd onderdeel is geworden van het dagelijks leven. De productie en omzetting van waterstof ter plaatse wordt geïdentificeerd als een van de belangrijkste activerende technologieën in het toekomstige energiesysteem.

HAN Icoonprojecten

  • Hydrova

Modelleren, testen en valideren van brandstofceltechnologie voor mobiele en stationaire toepassingen in de regio, met MKB, Gemeente Arnhem en provincie Gelderland (in aanvraag)

Link naar het HAN-rapport

  • E-Big
  • Bioraffinage
  • Clean Mobility Centre
  • Onderzoek Urban Energy rond energie in de gebouwde omgeving

Projectpartners Archipel

AllianderHogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hydrogen Efficiency Technologies HYET B.V.Hydron Energy, MTSA Technopower B.V., NedStack fuel cell technology B.V., Process Design Center B.V., ISPT

Contact

Hans Wiltink
T.  06-16698186
E. hans.wiltink@gemeynt.nl

 

Subsidie: Systeemintegratie

Partners: 

Archypel waterstof brandstofcel

Hydron Energy

  Sander ten Hoopen   hydron-energy.com    info@hydron-energy.com    0252 769 082