Autonome Energiewijk II

  • looptijd: 2015 - 2020
  • locatie: Groningen,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Autonome Energiewijk II: Een technisch en IT ontwerp van een autonome wijk voor de komende vijf jaar op basis van de wensen van de wijk (afstemming energie efficiency, duurzaamheid, autonomie, technologieën).

Autonome Energiewijk II

Dit onderzoeksproject is een initiatief van Alliander.

Samenwerkende partners in dit project zijn: Hanzehogeschool GroningenGasTerra, Gasunie

Partners: 

EASI Autonome Energiewijk II