BE+ Bedrijventerrein

 • looptijd: 2016 - 2021
 • locatie: BEMMEL,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
BE+ Bedrijventerrein
Het computerinstrument DPL-BT meet 18 aspecten van duurzaamheid (Planet, People, Profit) van een bedrijventerrein. In samenspraak met bedrijven, gemeente en parkmanager maak ik een plan met haalbare en bewezen effectieve maatregelen. Daarmee kunnen bedrijven en gemeente snel aan de slag. Een inspirerend voorbeeld is Induma Oost in Helmond.

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een consortium dat zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Ons doel is om zonder dat de cashflow van individuele bedrijven wordt aangetast in de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen te verduurzamen. Het bedrijventerrein wordt energiepositief en CO2 neutraal.

Betrokken bij projecten

 • E+ Bedrijventerrein
  Ontwerp & Vaststelling potentie energiepositief bedrijventerrein

 • I+ bedrijventerrein
  Ontwerp optimaal energie infrastructuur bedrijventerreinen

 • WWoB
  Wegnemen weerstanden op bedrijventerreinen

Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief

Zo’n 250 bestaande bedrijventerreinen moeten in 2021 meer energie opleveren dan ze gebruiken. Dat is althans het streven van de Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) bedrijven financiering aanbiedt voor investering in zonnepanelen, ledverlichting, warmtepompen en dergelijke.

Buitenlandse financier

Uitgaand van gemiddeld €4 mln aan investeringen per bedrijventerrein, krijgt het project uiteindelijk een omvang van €1 mrd. Voor de financiering is het Duurzame Investeringsregelingfonds opgetuigd, dat de eerste twee jaar voor 70% wordt gevoed door een buitenlandse zakenbank. ‘De overige 30% komt van toeleveranciers van producten die bijdragen aan verduurzaming.’ De laatste drie jaar stort alleen de buitenlandse zakenbank geld in het fonds.

De deelnemende bedrijven doen niet rechtstreeks een beroep op het fonds. De leningen en organisatie van de werkzaamheden voor de verduurzaming van de ondernemingen lopen via (nog op te richten) lokale organisaties als parkbeheerders en ondernemingsverenigingen die daarvoor een businessplan aan BE+ moeten voorleggen.

In deze opzet gaan de investeringen niet ten koste van de kasstroom van de bedrijven. De rente en aflossing die zij aan de lokale organisatie afdragen, betalen zichzelf in acht tot tien jaar terug uit de besparing op hun energierekening. Daarna valt die besparing helemaal aan de ondernemer toe.’

3500 bedrijventerreinen

‘Nederland telt zo’n 3500 bedrijventerreinen, waarvan slechts een tiende een goed parkbeheer of ondernemingsvereniging heeft’, vertelt Lennart van der Burg van TNO, een van de andere initiatiefnemers van BE+. ‘Tot nu toe hebben 110 daarvan belangstelling voor het project.’ Donderdag maakt BE+bekend met welke tien bedrijventerreinen het project van start gaat.

Bij succes zullen er vanaf 2017 tot en met 2021 per kwartaal dan tien tot vijftien bedrijvenparken bij komen. Van der Burg: ‘Voor de haalbaarheid moet uiteindelijk minimaal 60% van de bedrijven op een bedrijventerrein daadwerkelijk deelnemen. Anders is het ook voor de financier niet aantrekkelijk.’

Als het project slaagt, levert dit volgens TNO over vijf jaar een jaarlijkse energiebesparing van 32 petajoule op. Dit is ongeveer een derde van wat het bedrijfsleven volgens het Energieakkoord moet besparen.

Projectpartners

TNO, Oost NL, WM3 Energie en Kortman DGO

Contact

TNO, Guus Mulder
T. 06-52803735
E. guus.mulder@tno.nl

Subsidie: TES1216115

Partners: 

BE+ Bedrijventerrein

Eind 2016 is BE+ gestart op 12 bedrijventerreinen, eind 2017 moet dit gegroeid zijn naar 50 bedrijventerreinen. Na vijf jaar zullen er 250 bedrijventerreinen gestart zijn.Op elk terrein is een lokale organisatie actief die het proces uitvoert.

 • BE+ ondersteund lokale initiatieven met een aanpak, ondersteunende tools en financiering, en ontwikkelt nieuwe aanpakken die nodig zijn om het doel te bereiken.
 • Voorbeelden hiervan zijn een training voor lokale initiatiefnemers, een Energie Potentieel Scan voor individuele bedrijven en een dashboard voor het ontwerp van een collectieve energie infrastructuur

Resultaten

Ondernemers op bedrijventerreinen bevinden zich echter op een gunstige locatie voor samenwerking en collectieve investeringen in duurzame energie.

Behalve het initiatief vanuit de ondernemer zelf, missen er nog een aantal schakels om het doel ‘betaalbare en duurzame energie productie op bedrijventerreinen’ te realiseren.

 • De organisatie van bedrijven terreinen is in veel gevallen niet klaar voor een planmatig en gestructureerde aanpak.
 • Ook vanuit overheden wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de transitie richting duurzame energie productie.
 • De wet milieubeheer legt bedrijven op energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terug verdienen.
  Deze energiebesparing verplichting wordt echter niet of slecht gehandhaafd.
 • Daarnaast zorgt de subsidie regeling SDE+, geïnitieerd door Economische Zaken, ook  slechts mondjesmaat voor een toename in duurzame energieopwekking.

Wat mist is een georganiseerde actie van belangrijke partijen om de benodigde randvoorwaarden en kennis te creëren om ondernemers te ondersteunen en daarmee duurzame energie grootschalig in te voeren op bedrijventerreinen. Stichting Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+) realiseert 250 energie positieve bedrijventerreinen.

Hiermee bedoelen we dat de energie die op het bedrijventerrein duurzaam wordt opgewekt, meer is dan dat er op het bedrijventerrein wordt gebruikt.

Klik hier voor het stappenplan dat ontwikkeld is om 250 bedrijventerreinen te verduurzamen

TNO

  René Hooiveld   TNO.nl    rene.hooiveld@tno.nl    088 8662815