BioGas Hub met boeren

  • looptijd: 2006 - doorlopend
  • locatie: Noord Deurningen,
  • functie: (Groen) gas

De BioGas Hub is een burgerinitiatief van 21 boerenbedrijven om biogas te gaan produceren met mestvergisting (geen co-substraten).

Doel BioGas Hub

Doelstelling is het verduurzamen van het energiegebruik van Bonfait en Byk Cera. Verder geeft de biogasproductie een structurele neveninkomst aan de veehouders.

Cogas investeert en beheert de biogas leiding, boeren verkopen  biogas via de corporatie aan de afnemers.

Locatie

  • 8 veehouders in (de omgeving van) Noord Deurningen (biogasleveranciers)
  • 2 bedrijven in Oldenzaal (Bonfait en Byk-Cera) die biogas afnemen

Duurzaam Noord Deurningen

Cogas ondersteunt de Stichting Duurzaam Noord Deurningen als kennis- en financieel partner bij het realiseren van de doelstelling van de stichting: een energieneutraal Noord Deurningen in 2020. In dit verband richt Cogas zich vooral op de gewenste realisatie van een biogasnetwerk. Wanneer het een gebied lukt met duurzame bronnen (zoals biogas) in de eigen energiebehoefte te voorzien, mag er gesproken worden van energieneutraliteit. Het unieke aan dit project is dat er alleen biogas wordt opgewekt uit mest, waar dat meestal gebeurt in combinatie met maïs.

Samenwerkende partners

Cogas en Gasunie

Contactpersoon

Jan de Goede via 06-53868471 of j.de.goede@cogas.nl

Partners: 

BioGas Hub Twente

Integratie biogas in gasnetwerk.

Biogasleiding door druk op de knop gevuld – 8 december 2016

De biogasleiding is gevuld met gas van de Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen.

Dit is na wat aanloop problemen succesvol uitgevoerd. Volgende week gaan we test draaien met de Groengas Opwerker op “de Pook” in Almelo.

Vanaf dat moment kunnen we Groengas gaan in voeden op het aardgas netwerk van Cogas. Samenwerking met de Gasunie verloopt perfect.

Biogasbuffer

Omdat vraag en aanbod van biogas niet optimaal op elkaar afgestemd konden worden in voorzien in een biogasbuffer die door de veehouders wordt beleverd met biogas en waaruit de Oldenzaalse bedrijven biogas afnemen.

Zijn de resultaten ook breder toepasbaar?

Nee, de resultaten zijn nog niet in een vervolgproject toegepast, maar zijn wel kopieerbaar naar een andere situatie van biogasproductie bij veehouders en afname door industriële bedrijven

Er zijn nog geen cijfers bekend omdat het project nog operationeel moet worden.

 

Het feit dat een nieuw biogas-project hier van de grond komt, is toe te schrijven aan enkele specifieke omstandigheden zoals

  • de aanwezigheid van 2 industriële afnemers
  • mogelijk gegarandeerde afzet van de opgewekte warmte aan een nabijgelegen klooster annex zorginstelling
  • de rol van Cogas is belangrijk voor de afschrijvingstermijn van de aan te leggen infrastructuur

Door deze specifieke omstandigheden kan niet gesteld worden dat een dergelijk concept makkelijk opschaalbaar is, maar de aanpak is zeer interssant om te onderzoeken of dit elders ook mogelijk is.

Het unieke aan dit project is dat er alleen biogas wordt opgewekt uit mest, waar dat meestal gebeurt in combinatie met maïs.

Cogas

  Johan Voshaar   Cogas.nl    j.voshaar@cogas.nl    0546 836819