Biogas Brabantse Delta verwarmt Breda

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Breda,
  • functie: (Groen) gas
Biogas Brabantse Delta verwarmt Breda
Het Groene Warmtestation zorgt voor de warmwatervoorziening en verwarming van ongeveer 450 woningen in een deel van deze wijk.

Met biogas, opwekt tijdens het zuiveren van rioolwater verwarmt Waterschap Brabantse Delta een nieuwe wijk in Breda.

In het Groene Warmtestation gebruikt het waterschap biogas, opgewekt uit het reinigen van afvalwater op de rioolwaterzuivering (rwzi) Nieuwveer, voor de productie van groene stroom voor het eigen zuiveringsproces. Het waterschap en de gemeente leveren de warmte die bij de productie van deze groene stroom vrijkomt, via het Groene Warmtestation en het warmtenet aan de bewoners van de wijk Bouverijen.

Het Groene Warmtestation zorgt voor de warmwatervoorziening en verwarming van ongeveer 450 woningen in een deel van deze wijk.

De techniek

Warmtekrachtkoppeling met behulp van biogas door vergisting van reststoffen uit afvalwater. Het biogas wordt verbrand in een warmtekrachtkoppeling. Dat levert elektriciteit voor waterschap Brabantse Delta en meer dan genoeg warmte voor de hele wijk Bouverijen op. Het warmtenet van Ennatuurlijk verspreidt de warmte van de rioolwaterzuivering naar de wijk.

Duurzame intelligente waterzuivering UNAS® in Breda getest

Europese waterschappen streven bij rioolwaterzuivering naar een kosteneffectieve wijze om goede effluentkwaliteit bereiken. Men heeft zich daarbij ten doel gesteld zoveel mogelijk energie én grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. Om dat doel
te bereiken kan een deel van de bestaande installaties middels een technische en technologische upgrade worden aangepast. Hierbij vervullen een duurzaam biologisch proces en een innovatieve technologie een sleutelrol.

Vanwege het duurzame en innovatieve karakter en de zeer interessante voordelen, die dit project met zich mee brengt, is het gehonoreerd met een OP-Zuid subsidie. Colsen en SieTec hebben inmiddels een demonstratie-installatie in samenwerking met LabMET van de Universiteit Gent en het Waterschap Brabantse Delta geplaatst in Breda.

Belangrijk einddoel hierbij is het realiseren van de ombouw van een bestaande zuiveringsinstallatie, naar een energetisch duurzaam en zelfvoorzienend proces, waarbij tevens nutriënten worden teruggewonnen.

Projectpartners

Ennatuurlijk, gemeente Breda, Brabantse Delta

Partners: 

Biogas Brabantse Delta verwarmt Breda

Het waterschap wil in samenwerking met de gemeente Breda, de CO-uitstoot verminderen door de inzet van biogas voor elektriciteitsproductie. De restwarmte die daarbij vrijkomt wordt geleverd met behulp van een groene warmtestation aan inwoners van twee wijken in Breda.

Techniek

Warmteopwekking via biogas uit rioolwaterzuivering. Warmtekrachtkoppeling (WKK) van 600 kW is eigendom van waterschap Brabantse Delta.

Levering warmte

Ruim 17.000 GJ per jaar

Afnemers

  • 1 bedrijf
  • 350 woningen

 

Projectorganisatie en -structuur

Ontwerp, realisatie, financiering, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd. De gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta zijn partners, waarbij de gemeente een belangrijke initiator was.

Proef energieneutrale rioolwaterzuivering Nieuwveer Breda

Een volledig energetisch zelfvoorzienende rioolwaterzuivering is binnen bereik. Bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer in Breda testen Colsen b.v., SieTec Industrial Automation b.v., waterschap Brabantse Delta en de Universiteit Gent de nieuwe techonologie UNAS® die dit mogelijk moet maken.

Deze technologie kan met een minimale hoeveelheid energie rioolwater zuiveren en de waterkwaliteit verbeteren.

In een Energiefabriek wordt er energie uit afvalwater gehaald die onder andere wordt gebruikt voor het zuiveringsproces, maar ook bijvoorbeeld voor stadsverwarming. Hiermee worden kosten bespaard en minder broeikasgassen uitgestoten.

Aanpak

De vier partners  testen de UNAS®-technologie in een proefinstallatie. Binnen het UNAS®-concept wordt gebruik gemaakt van anammoxbacteriën. Deze zorgen voor efficiënte stikstofverwijdering, zelfs bij een normale buitentemperatuur. Daardoor is er minder energie nodig voor het zuiveringsproces. Ook kan er worden bespaard op beluchtingsenergie waarmee zuurstof aan het rioolwater wordt toegevoegd om het zuiveringsproces op gang te brengen.

Resultaat

De UNAS®-technologie maakt het mogelijk dat een tweetrapsinstallatie als Nieuwveer straks energieneutraal of zelfs energieleverend wordt. Verder kan een aanzienlijk compactere installatie worden ontworpen. Op basis van de proefresultaten wordt bekeken of deze technologie in de toekomst op grotere schaal toegepast kan worden bij afvalwaterzuivering.

Ennatuurlijk

  Bas van Golde   www.ennatuurlijk.nl    bas.van.golde@ennatuurlijk.nl    06 54354008