Biogasrotonde Zeewolde

 • looptijd: 2012 - doorlopend
 • locatie: Zeewolde,
 • functie: (Groen) gas
Biogasrotonde Zeewolde
Veehouder Gert Jan van Beek heeft nu een tweede mestvergister vanaf waar de nieuwe leiding wordt aangelegd.

Zeewolde heeft de eerste biogasrotonde van Nederland. Dankzij de rotonde is de productie van groene stroom bij de plaatselijke warmtecentrale meer dan verdubbeld.

In Zeewolde is al sinds 2009 al een 5,5 kilometer lange leiding voor biogas in bedrijf. Die leiding is aangelegd vanaf de mestvergister op de boerderij van melkveehouderij Van Beek.

De warmteleidingen (aanvoer en retour) leidt van de warmtecentrale naar de Zeewoldse nieuwbouwwijk Polderwijk. Veehouder Gert Jan van Beek heeft nu een tweede mestvergister vanaf waar de nieuwe leiding wordt aangelegd.

Eén koe verwarmt zeven woningen.

Biogasrotonde techniek

Warmtekrachtkoppeling met behulp van biogas door vergisting van koemest.

 • Het biogas wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen verbruik en verbrand in de BIO WKK
 • De restwarmte wordt door Ennatuurlijk afgenomen en aangevuld met warmte vanuit de houtchipsketels
 • Het biogas wordt via een gasleiding getransporteerd naar het ketelhuis
 • Daar wordt het met behulp van biogasmotoren omgezet in elektriciteit voor het openbare elektriciteitsnet en warmte voor de huizen die aangesloten zijn op het warmtenet
 • De warmtekrachtcentrale heeft een elektrisch vermogen van circa 2 MW en een thermisch vermogen van 2,6 MW

Biogasleiding en warmte distributienet

 • Tussen de locatie van de vergistingsinstallatie en de warmtekrachtinstallatie ligt een afstand van circa 8 km.
 • Ennatuurlijk heeft tevens het warmtedistributienet in de wijk aangelegd.
 • Daarnaast stelde het energiebedrijf één of twee aardgasgestookte hulpketels op nabij de wkk-installatie, voor warmtelevering in de aanloop van het project en als piek en reservewarmtevoorziening.
 • Alle woningen zijn voorzien van een warmte-unit, die de warmte van het aangevoerde water overdraagt op het waternet binnen de woning.

Technische feiten

 • Verwarmen van huishoudens met warmte die wordt opgewekt m.b.v. biogas en twee bio-warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) die eigendom zijn van de veehouderij
 • Twee cv-ketels van 3 MW ondersteunen tijdens piekmomenten

Projectpartners

Ennatuurlijk, gemeente Zeewolde en veehouderij Gert-Jan van Beek

Partners: 

Biogasrotonde Zeewolde

De EPL van de wijk komt uit op circa 8, dus beduidend boven het gestelde doel. Het verwarmen van een hele woonwijk met biogas is in Nederland nog niet eerder vertoond.

 • Levering warmte
  Ruim 30.000 GJ per jaar

Warmtenetrotonde obv biogas dat een hele woonwijk verwarmt

 

Ennatuurlijk

  Bas van Golde   www.ennatuurlijk.nl    bas.van.golde@ennatuurlijk.nl    06 54354008