Bothoven wordt zelfvoorzienend

  • looptijd: 2016 - 2018
  • locatie: Enschede,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
Bothoven wordt zelfvoorzienend
Watertoren Enschede

Bothoven – een wijk in Enschede – wil in 2040 zelfvoorzienend zijn. Dankzij een slim net wil men hier vraag en aanbod van duurzame energiebronnen (van huishoudens, bedrijven en gebouwen) aan elkaar koppelen.

Bothoven

Bothoven-Noord is een wijk met 1200 particuliere huizen, circa 800 huurwoningen, een bedrijventerrein, een woontoren, een watertoren en een warmtenet. De fysieke structuur van de wijk en activiteiten van de drie partners maken de wijk tot een ideale proeftuin voor het koppelen van duurzame energiebronnen in een smart grid.

Een zelfvoorzienende wijk willen de trekkers bereiken door:

  1. Reductie van de woonlasten (van de bewoners)
  2. Verlaging van de gebruikslasten (van overige belanghouders zoals bedrijven en utiliteitsgebouwen)
  3. Dat kan door de energievraag te beperken en energie lokaal op te wekken, beproef- de middelen.

Welke rol spelen digitale middelen, big data en algoritmen in de energietransitie op wijkniveau?

Projectpartners

Gemeente Enschede, woningcorporatie Domijn, woningcorporatie De Woonplaats, Provincie Overijssel, Universiteit Twente CSTM, Enexis, Cogas, stichting Pioneering, Buurtkracht en Reimarkt.

Contact

Annemiek van den Heuvel-Jacobs
E:  a.vandenheuvel@enschede.nl

Bokhoven is een van de Green Deal Smart Cities projecten.

Subsidie: Smart Energy Cities

Partners: 

Bothoven wordt zelfvoorzienend

De eerste verkenningen van de creative producer en innova- tiecoach zijn inmiddels achter de rug. Ze hebben interviews in de wijk gehouden, met marktpartijen zoals Reimarkt gesproken, klantenpanels ingesteld en voorzetten voor scenario’s gedaan. Welke technieken zijn interessant? Welke passen het beste bij de staat van de woningen? En waar hebben bewoners behoefte aan? Daarbij konden ze terug- vallen op ervaringen uit het TKI project Smart Grid Evolution (SGE).

Woningcorporatie Domijn transformeert de voormalige fabriek van polaroid tot Performance Factory, centrum voor talentontwikkeling, en richt het een demonstratiewoning voor nieuwe energieconcepten in de woonwijk Transburg. In deze wijk zijn tevens
een aantal van hun huurwoningen met een nieuw systeem voor groendaken uitgerust.

  • Ook komt in deze wijk een demonstratiewoning waar diverse technieken worden getoond en getest op onderlinge interactie.
  • Ook woningcorporatie De Woonplaats is druk bezig met verbetering van 300 huurwoningen.
  • Tevens is een aantal huurwoningen met een nieuw systeem voor groendaken uitgerust.
  • En tenslotte is netbeheerder Enexis begonnen met het versneld en het vervroegd uitrollen van slimme meters in Bothoven-Noord. Dat is de opmaat tot een ‘consumer gateway’, zeg maar een digitale toegangspoort voor alle gebruikers die voor eind 2017 gepland staat.

Het proces naar en de uitvoering van het grootste ‘smart grid’ in ons land vergt een lange adem van niet alleen de trekkers. Deze vorm van energietransitie kan dan ook met recht ‘polycentrisch’ worden genoemd. Het geheel speelt zich op meerdere niveaus af, overstijgt sectoren, is multi-functioneel en wordt gedreven door verschillende belangen en ambities die niet altijd samenvallen.

Als gevolg van dit polycentrisme en ontbrekende regelgeving (zoals flexibele prijzen) zijn bedrijfsmodellen voor innovatieve oplossingen moeilijk sluitend te krijgen. Bovendien kost afstemming tussen meerdere partijen tijd. Soms staat het streven naar efficiency en controle haaks op lokale democratie en medezeggenschap. Daarom willen de gemeente en de woningcorporaties, net zoals bij de start van Reimarkt, in Bothoven-Noord eerst ervaringen op kleine schaal opdoen.

De projecttrekkers, met medewerking van de wijk, hebben analyses moeten omzetten in werkbare demonstratieprojecten waarin diverse vraagstukken en vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. De monitor van stichting Pioneering, het platform voor vernieuwers in de Twentse bouw, biedt alvast een handvat voor mogelijke uitvoer van de plannen. De monitor is een digitaal instrument. dat periodiek het energieverbruik en de duurzame opwek van de wijk meet. Zo krijgen de trekkers inzicht in welke ontwikkelingen (en prestaties) voor een smart grid belangrijk zijn.

 

Gemeente Enschede

  Hans van Agteren   Enschede.nl    h.v.agteren@enschede.nl    053-4818012