Buurtbatterij Rijsenhout

  • looptijd: 2017 - 2018
  • locatie: Rijsenhout,
  • functie: Energieopslag
buurtbatterij rijsenhout
In februari werd de buurtbatterij in Rijsenhout geïnstalleerd

In Rijsenhout ontvangen bewoners binnenkort eigen opgewekte zonne-energie via een buurtbatterij.

De buurtbatterij is een gezamenlijk project van energiecoöperatie Tegenstroom en netbeheerder Liander. 

Buurtbatterij

35 Bewoners in Rijsenhout aan in de buurt Zij hebben allemaal zonnepanelen van Tegenstroom op hun dak.

Een buurtbatterij is een centrale batterij in de wijk. Hiermee wordt zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, centraal in de buurt opgeslagen. Op een later moment kan je die energie er weer uit halen. Hierdoor maken deelnemers maximaal gebruik van eigen energie.

De batterij is half februari geplaatst en de deelnemers worden binnen afzienbare tijd aangesloten op de batterij.

Energie besparen

Naast decentrale opslag, helpt de cooperatie de deelnemers ook met het besparen van energie. Daarvoor krijgen de bewoners die meedoen een energiemanager die ‘Lyv Dash’ heet.

Lyv helpt met het optimaal gebruiken van zelf geproduceerde stroom (al dan niet direct via de batterij) door het aansturen van de verwarming, elektrische boiler of huishoudelijke apparaten, zodat op de goedkoopste momenten energie wordt verbruikt.

Lyv Dash helpt om bewuster om te gaan met je energie doordat gebruikers inzicht krijgt in je eigen opwek en verbruik. De meeste energiemanagementsystemen maken alleen elektriciteitsgebruik inzichtelijk. Met ‘Lyv Dash’ krijgt de gebruiker ook inzicht in gebruik van gas, water en de eigen opwek met zonnepanelen.

De batterij is geleverd door het Helmondse bedrijf ATEPS.

Projectpartners

Energiecoöperatie Tegenstroom,  Liander en Lyv Smart Living

Partners: 

buurtbatterij rijsenhout

Proef van Liander

De buurtbatterij is als proef geplaatst door Liander om te kijken of elektriciteitspieken hiermee opgevangen kunnen worden. De zonnepanelen leveren op piekmomenten zoveel energie terug aan het net, dat daardoor het elektriciteitsnet overbelast kan raken. Met de buurtbatterij wil Liander berekenen of het goedkoper is om een batterij neer te zetten dan het net te verzwaren met nieuwe kabels.

Uitbreiding huishoudens

Later in 2017 wordt het project uitgebreid. 500 mensen kunnen dan meedoen met Lyv-energiemanagement en 50 huizen zullen worden uitgerust met een batterij voor energieopslag in huis.

Dec 2017 – Testen met buurtbatterij van start

  • Liander onderzoekt in het komende jaar of de batterij het lokale elektriciteitsnet kan ontlasten
  • In huis zorgt het energiemanagementsysteem Lyv met behulp van de slimme meter dat het overschot aan opgewekte energie van de bewoners in de batterij wordt opgeslagen en geregistreerd.
    Daardoor kunnen huishoudens de in de batterij opgeslagen energie op een later moment gebruiken.
  • Data uit de slimme meter helpt te bepalen hoe de zonne-energie zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden.

in 2018 wordt aan marktpartijen gevraagd om de restenergie uit de batterij te verhandelen. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich via een aanbesteding inschrijven. Samen met de gekozen marktpartij wordt zowel de haalbaarheid van de batterij onderzocht als het verhandelen van energie uit de batterij. Daardoor is de kans op realisatie het grootst. De uitkomsten van het demonstratieproject worden gedeeld met marktpartijen en andere geïnteresseerden.

Liander

  Frans Campfens   www.liander.nl/liander/    frans.campfens@alliander.com    06 21595558