BZO Community-flex

 • looptijd: 2004 - 2006
 • locatie: Groningen,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

BZO Community-flexBZO Community-flex is een project op zoek naar meer flexibel gebruik van energie van bedrijven op het bedrijvenpark Groningen Zuidoost. Het project is officieel van start gegaan in januari 2015. Eerst met een voorproject en in oktober 2016 met het hoofdproject. Einddatum van het project ligt op 1 oktober 2019.

Op zoek naar flex

Het gebruik maken van “flexibiliteit” in processen en apparaten bij bedrijven is een manier om grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk te kunnen “parkeren”.

In de consumentenmarkt en bij de grootindustrie is de waarde van flexibiliteit reeds blootgelegd. Echter bij aanvang van het project nog onvoldoende in het MKB-segment.

Vanuit de behoefte om de waarde van “flexibiliteit” te realiseren bij het MKB, hebben een aantal projectpartners de handen ineen geslagen. Dit heeft geleid tot het project “BZO Community-flex”.

Doelstelling BZO Community-flex

Doelstelling van het project is om op het bedrijvenpark Zuidoost in Groningen aan te tonen dat

 1. het collectief en onderling beschikbaar stellen van
 2. aanwezige flexibiliteit in diverse processen en apparaten bij het MKB in
 3. hetzelfde geografische gebied, m.b.v.
 4. slimme technologie leidt tot
  1. een betere afstemming van vraag en aanbod in elektriciteit en daarmee
  2. een geldelijk voordeel oplevert voor verschillende ketenpartijen

Bedrijvenpark

In dit project worden alle bedrijven op het bedrijvenpark in scope meegenomen, waarvan er een aantal worden voorzien van meet- en regeltechniek. Ze beschikken over flexibiliteit; elk op een andere manier.

 • Hun apparaten en processen worden voorzien van sensortechnologie.
 • Data over energieverbruik en behoefte wordt 24/7 uitgelezen en in een beveiligd cloudsysteem opgeslagen.
 • Met behulp van een uniek stuur- en beslisalgoritme worden de processen op afstand gestuurd.
 • Bij deze sturing wordt rekening gehouden met aanbod van duurzaam opgewekte energie en de vraag alsook de (onderling) beschikbare flexibiliteit op het park.

Het gaat er om dat voor alle actoren in de energieketen een gunstige situatie wordt gecreëerd. Samenwerking is hierbij het credo.

Met dit project worden “kleine” hoeveelheden flexibiliteit op een bedrijvenpark ontsloten. Deze kleine hoeveelheden worden door onderlinge samenwerking gebundeld en een groot geheel. De flexibiliteit biedt “onderdak” aan tijdelijke overschotten duurzaam opgewekte elektriciteit.

Dit scheelt de netbeheerder en het energiebedrijf investeringen. Voor de aanbieders van flexibiliteit (lees; bedrijven op het park) zou dit moeten leiden tot een kostenbesparing op de energienota.

Projectpartners

Bedrijvenvereniging Zuidoost, Gemeente Groningen, New Energy Coalition, Enexis BV, Jules Energy B.V., ENGIE Service Nederland B.V., ICT Automatisering Nederland BV en Technische Universiteit Eindhoven

Funding

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de projectpartners en vanuit Gemeente Groningen, Het Fonds en de Topsector Energie (Topconsortia voor Kennis en Innovatie-regeling, TKI Urban Energy 2016; Programmalijn 5: “Energieregelsystemen en -diensten”).

Partners: 

Projectpartners Inbreng project
Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO)

 

Postbus 1122

9701 BC Groningen

Zorgt, als actieve belangenvereniging voor bedrijven op het park, voor het netwerk
Gemeente Groningen

Gedempte Zuiderdiep 98

9711 CA Groningen

Realiseert een politiek-bestuurlijke omgeving ten behoeve van gebiedsontwikkeling
New Energy Coalition

Nijenborgh 6

9747 AG Groningen

Verzorgt de vertaling naar warmte en gas voor diverse Topsectoren
Enexis B.V.

Magistratenlaan 116

5223 MB ‘s-Hertogenbosch

Is gespecialiseerd in congestiemarkt en nettopologie
Jules Energy B.V.

Tolnasingel 12

2411 PV Bodegraven

Brengt kennis in over flexibiliteit en onbalansmarkten
ENGIE Services Nederland B.V.

Exportweg 1

9301 ZV Roden

Faciliteert met meetsensoren en stuurapparatuur
ICT Automatisering Nederland B.V.

Rozenburglaan 1

9727 DL Groningen

Is leverancier van het dataplatform
Technische Universiteit Eindhoven

Postbus 513

5300 MB Eindhoven

Doet onderzoek naar het analyse potentieel van het bedrijvenpark

New Energy Coalition

  Erik Matien   bzocommunityflex.nl    info@bzocommunityflex.nl    06-24 58 52 02