Cloud Power Texel, demonstratie van het Cloud Power concept

 • looptijd: 2012 - 2015
 • locatie: Den Burg,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

In het project Cloud Power Texel organiseerden 160 huishoudens en 140 recreatiewoningen op Texel hun energievoorziening gezamenlijk met Cloud Power. Het project is inmiddels afgerond.

In Texel onderzochten de projectpartners hoe consumenten reageren op feedback op hun energiegebruik.

Cloud Power is een innovatief concept dat ontwikkeld is door Capgemini in samenwerking met Alliander. Het project faciliteert lokale communities om hun energievraag af te stemmen op het energieaanbod van dat moment.

Realtime koppeling

Vervolgens is er een verdere uitbreiding gerealiseerd van de koppelingen aan de aanbod zijde, met name een realtime koppeling aan de eigen lokale opwek en aan centrale (grotere) opwek, zoals

 • windturbines
 • zonenergie parken
 • biovergisting generatoren e.d.

Subsidie

Het betreft hier een IPIN (IPINS11013) subsidieproject uitgegeven door RVO.

Samenwerkende partners in dit project zijn: Capgemini, TexelEnergie en Alliander

Subsidie: RVO, IPINS11013

Partners: 

Model: Cloud Power concept for self-sufficient energy communities

Model: Cloud Power concept for self-sufficient energy communities
Model: Cloud Power concept for self-sufficient energy communities
Cloud Power Implementation - roles and dataflows
Cloud Power Implementation – roles and dataflows
TexelEnergie implementation
TexelEnergie implementation

Bekijk hier de volledige presentatie en de succesvolle projectaanpak van CapGemini

 

Home energiemanagementsysteem

 • Centraal energiemanagementsysteem
  gaat over prognose, over energieprogramma en de besturing van de energiestroom op de dag van levering

Nieuw businessmodel (getest)

 • energieprijs die afhankelijk is van het aanbod van renewable sources
 • het onderling uitwisselen van energie
 • collectief opwekken met de ‘echte grotere jongens’
 • We hebben een integratie van slimme meters, slimme huizen en smart grid gedaan. Hierdoor bleken mensen bereid om hun energie aan te passen.
 • Er is een verdere uitbreiding gerealiseerd van de koppelingen aan de aanbodkant, met name een realtime koppeling aan de eigen lokale opwek en aan centrale (grotere) opwek zoals windturbines, zonenergieparken, biovergisting generatoren etc.
  In deze fase zullen samen met de netbeheerder de regulatory voorwaarden onderzocht worden om deze kort-cyclische afstemming mogelijk te maken.

Vraagsturing recreanten

Vakantiegangers: vraagsturing is niet gelukt

Energiebesparing

Gemiddeld over de hele testperiode bespaarden huishoudens
5,1% op elektriciteit en 10,3%  op gas. In het evaluatie­ gesprek zeiden de deelnemers nog meer te willen besparen.

 

 

Omdat Cloud Power momenteel in de fase zit dat metingen met de slimme meter van start gaan, kan er nu met name over klantparticipatie wat gezegd worden.

Stakeholders betrekken en gedrag

 • Het is een lokaal initiatief van gemeente en coöperatie. Samen met de al bestaande sociale ‘eilandcohesie’ zorgt dat voor grote betrokkenheid
 • Mensen zijn best bereid om hun energieverbruik aan te passen aan de beschikbaarheid omdat ze zich betrokken voelen bij de noodzaak om groene energie op te wekken en te gebruikenVooral het weergecorrigeerde dagdoel bleek bewoners te stimuleren om de verwarming toch iets lager te zetten of om maatregelen te nemen, zoals tochtstrippen.” De proeftuin creëerde ook bewustzijn met slimme pluggen, om het verbruik per apparaat te meten.

  “Mensen zagen daardoor welke apparatuur onnodig veel verbruikt. Bijvoorbeeld de pomp van de vloerverwarming die de hele dag aan staat. Wij konden door die pluggen metingen doen en bewoners persoonlijke tips geven. We rekenden bijvoorbeeld te warm wassen of een verouderde wasmachine om naar een geldwaarde. Mensen zeiden dat ze hierdoor het gevoel hadden meer energie te besparen. We zagen dit echter niet terug in onze metingen.”

 • Het is mogelijk gebleken om de energieopwek en het verbruik van de community te voorspellen en te beïnvloeden

 

 

Besparing

Gemiddeld over de hele testperiode bespaarden huishoudens
5,1% op elektriciteit en 10,3% op gas. In het evaluatie­ gesprek zeiden de deelnemers nog meer te willen besparen.

Mensen werden energiebewuster 

Uit de analyse bleek dat mensen energiebewuster werden op momenten dat energie schaars en dus duur was. Ze waren bereid om hun energieverbruik uit te stellen naar tijdstippen dat er veel energie beschikbaar en dus goedkoper was. Bijvoorbeeld op momenten waarop de community zelf veel opwekte met de collectieve windturbine en zonnepanelen.

Mensen werden daar via het energiemanagementsysteem alert op gemaakt en konden dan handmatig de timer van hun wasmachine instellen.

In de toekomst kan slimme apparatuur die actie overnemen. Die detecteert dit moment automatisch en stelt de timer daarop in.

Door verschuivingen in gedrag bleek dat zowel de ochtend­ als de avondpiek lager werden.

Energieopslag biedt mogelijkheden om periodes waarin weinig energie beschikbaar is te overbruggen.

Op een eiland als Texel is de totale energiebehoefte anders tijdens schoolvakanties. De seizoensinvloeden zijn dan duidelijk merkbaar.

Weinig invloed op vakantiegangers

Het betrekken van recreatiewoningen in de proeftuin was een bewuste keuze. Ook vakantiegangers maken deel uit van de energiehuishouding. We wilden weten of ons vermoeden klopte dat je weinig invloed hebt op het energiegebruik van deze groep. Dat bleek zo te zijn; de beïnvloedbaarheid was nihil.

Wet- en regelgeving

De slimme meters die Alliander voor een eventueel grootschaliger uitrol alvast op heel Texel installeerde, blijven hangen.

Arie Hobbel (Alliander) ziet zeker toekomstmogelijkheden voor het sturende concept, maar zegt ook dat wetgeving een grootschaliger uitrol nu nog belemmert.

“Zolang flexibiliteit in het marktsysteem nog niet mogelijk is, kunnen we niet verder. We moeten kunnen meebewegen met de consumptie in relatie tot beschikbaarheid van energie. Ik ben ervan overtuigd dat dit werkt, dat hebben we met deze proeftuin aangetoond.

Maar rondom regelgeving moeten er in Nederland eerst zaken veranderen.

We gaan met Capgemini daarom de mondiale markt van renewable energy op om ons concept aan de man te brengen. Die ervaring kunnen we later weer in eigen land gebruiken.”

Aanbevelingen

 • Flexibele prijzen: Prijssignalen naar de consument komen via hetHome Energy Management Systems (HEMS)
 • Voorkomen verzwaren, Texel kan een energieneutraal eiland worden
 • Wet- en regelgeving belemmert meer grootschalige toepassing, zolang flexibiliteit niet in marktsysteem past.
 • Energiebesparing:
  5,1% op elektriciteit en 10,3% op gas.
 • Energiemanagementsysteem Kiek
 • Optimaliseren van het net
 • Opslag van energie
 • Inpassing van meer duurzame energiebronnen
 • Energievraagsturing

Capgemini:

Het concept Business & Procesmodellen is getest en geschikt bevonden. Natuurlijk zijn de modellen op punten nog verder gefinetuned maar ze zijn geschikt voor gebruik in nieuwe projecten.

Wil je meer informatie? Download de factsheets onder ‘Projectdocumenten’

Capgemini

  Arie Hobbel   www.nl.capgemini.com    arie.hobbel@capgemini.com    0300 3347328     Bart Hellings   www.nl.capgemini.com    bart.hellings@capgemini.com    -