COOP Store – Cooperative sustainable business models for storage

  • looptijd: 2017 - 2020
  • locatie: Weert,
  • functie: Commercialisatie innovatie
COOP Store - Cooperative sustainable business models for storage
Een van de eerste grote batterijen staat op het terrein van VDL ETG in Eindhoven en wordt gerund door Scholt Energy Control, dat de energiehandel en monitoring van het systeem voor rekening neemt.

COOP Store voorziet in de bouw van een zonnepark van 1,2 MWp en een buurtbatterij. Dit zonnepark krijgt door de aanwezigheid van energieopslag de mogelijkheid om meer vermogen in te voeden op een kleinere netaansluiting.

De batterij zorgt er hier dus voor dat de netaansluiting goedkoper wordt en draagt tegelijkertijd bij aan het ontlasten van het elektriciteitsnetwerk.

COOP Store is het eerste project in Nederland dateen coöperatieve wijkbatterij combineert met grootschalige lokale opwekking van duurzame energie. De batterij wordt gebruikt voor eigen verbruik, energiehandel en netbalancering om lokale energieopslag kosteneffectief te maken.

COOP en SEAC

In dit project analyseert SEAC de businesscases van de inzet van residentiële opslag in het laagspanningsnet, de inzet van districtsopslag in het middenspanningsnet en grootschalige opslaginzet in het hoogspanningsnet. Als een referentie, zullen alle gevallen worden vergeleken met de optie van roosterversterkingen voor het minimaliseren van inperking.

In COOP-Store worden volgens diverse uitdagingen zichtbaar, zoals het gegeven dat de coöperatieve voordelen van de buurtbatterij vooral virtueel zijn. Er zijn dus geen concrete prijsprikkels die het gedrag (red. het energieverbruik) van de lokale bewoners positief beïnvloedt. Dergelijke prijsprikkels zijn in zekere zin wel wenselijk omdat het bijdraagt aan het op de juiste wijze benutten van de potentie van de buurtbatterij.

 

Projectpartners

Coöperatieve Vereniging Weert energie UA, Scholt Energy Control, ECNSoltronergy

Subsidie: RVO hernieuwbare energie, projectnr. TEHE116372

Partners: 

V-storage megabatterij

Scholt Energy Control

  Joel Nolten   nl.scholt.com    joel.nolten@scholt.nl    +31 (0)6 451 89 099