Datacenter High Tech Campus WarmteRing

 • looptijd: 2014 - 2016
 • locatie: Eindhoven,
 • functie: Warmte
Datacenter High Tech Campus WarmteRing
KPN Datacenter won de ICT Milieu Award 2015

KPN’s nieuwste datacenter geopend op de High Tech Campus in Eindhoven, gebruikt 100% duurzaam opgewekte groene energie.

Datacenter CO2 negatief

 • Modulair van opzet.
 • CO2-negatief. honderd procent groene stroom
 • Aansluiting op een bestaande warmtering
  • Voor de koeling wordt gebruikgemaakt van de WarmteRing, die al op de campus aanwezig is
 • Hergebruik van alle restwarmte
  • Alle restwarmte van het datacenter gaat via diezelfde ring naar de andere gebouwen op de campus
 • Een pre-audit van het uptime institute dat uitzicht biedt op een tier iv-certificering

Dat zijn een aantal van de opvallende kenmerken van een groot datacenter-project dat spie-ics op de high tech campus in Eindhoven voor KPN uitvoert. Tussen start en oplevering van het datacenter zat minder dan zes maanden.

Daarmee is dit datacenter niet alleen CO2 neutraal, maar zelfs CO2 negatief.

Wie de High Tech Campus in Eindhoven op rijdt, kan het gebouw-in-wording haast niet missen. Direct naast een aantal kantoren van
ASML staat een pand met een opmerkelijke ‘hap eruit’. Voor KPN betekende het dat er een ‘hapje’ uit het datacenter moest worden gehaald.

TIER IV certificering

SPIE-ICS heeft op de High Tech Campus een nieuw datacentre voor KPN gebouwd.
“Eind 2014 hebben we daar de eerste vier klanten voor opgetekend”, vertelt Johan Bakker, datacenter consultant bij KPN.
Het datacenter in Eindhoven is  het eerste officieel TIER IV gecertificeerde datacentre van Nederland.
“Menigeen denkt dat Tier IV hier niet haalbaar is, omdat we in Nederland maar één energienet hebben. Dit klopt echter niet.
Een datacenter kan zelfs Tier IV gecertificeerd worden zonder een aansluiting op een energienet.
We hebben consultants van het Uptime Institute on site gehad. Zij hebben een pre-audit gedaan. We zitten goed op koers om Tier IV gecertificeerd te worden. Uiteraard hebben we een aansluiting op het Nederlandse energienet.

Samenwerkende partners in dit project zijn:: High Tech Campus, KPN, en Endinet

Partners: 

Datacenter High Tech Campus WarmteRing

Noodstroomsystemen

Om de continuïteit te waarborgen is  het datacenter voorzien van no-break noodstroomsystemen die onbeperkt de energievoorziening kunnen overnemen. Deze noodstroomvoorzieningen zijn zo ingericht dat ze voldoen aan de Tier IV-classificatie.

Cradle to cradle

Het Uptime Institute was sowieso erg te spreken over het ontwerp van het datacenter, vertelt Bakker. Juist vanwege de eenvoud van het Tier IV ontwerp waarvoor gekozen is. “Wat zij ook interessant vonden is dat we hier het eerste datacenter ter wereld bouwen volgens cradle-to-cradle bouwprincipes.
Dit datacenter is dus zo gebouwd dat het ook andere gebruiksdoelen dan enkel en alleen een data center-faciliteit kan dienen.
We gaan voor een aanpak waarbij het uitgangspunt is dat alles recyclebaar moet zijn.
Dat geldt ook voor het gebouw. Dat is bij voorbeeld hoger dan voor een datacenter nodig is. Hierdoor kan het eventueel in de toekomst ook als logistiek gebouw of laboratorium met kantoorruimte worden benut.
Ander voorbeeld: we passen cradle-to-cradle tapijttegels van Desso toe waarin kalk is verwerkt dat een restproduct is uit de drink waterwinning hier in Brabant.

Green Grid

Wij zijn  geen aanhangers van het fenomeen ‘PUE’. Weliswaar gebruiken we de PUE, die we bepalen volgens de definitie
van the Green Grid, als belangrijke meetwaarde. Maar alleen per datacenter afzonderlijk, en niet om datacenters met elkaar te vergelijken.
Daar is de PUE niet voor bedoeld, zoals the Green Grid zelf aangeeft. De PUE-waarde zegt namelijk helemaal niets over de vergelijkbaarheid van verschillende datacenters. Het is immers een verhoudingsgetal en dat kun je als  datacenter manipuleren.

Datacenters rollen over elkaar heen met een steeds lagere PUE

om klanten te trekken. Binnen KPN zeggen we gekscherend niet voor niets vaak: ‘PUE -weg ermee!’ Of de PUE steeds dichter bij de
waarde 1 komt, is eigenlijk helemaal niet relevant. We willen vooral het totale energieverbruik van onze datacenters zo laag mogelijk
maken. En we zoeken daarvoor naar een optimale balans tussen het energieverbruik van de opgestelde IT-apparatuur enerzijds en de facilitaire voorzieningen van het datacenter anderzijds.
We maken in al onze datacenters gebruik van honderd procent groene energie, duurzaam geproduceerd in Nederland. Er is echter onvoldoende groene energie in Nederland beschikbaar. Dus hoe minder een datacenter als hier in Eindhoven aan groene energie verbruikt, hoe meer ruimte er is voor andere potentiële afnemers.”

Constructieve samenwerking

“Het van oorsprong Franse SPIE is met meer dan 37.000 medewerkers in 31 landen een grote Europese speler op het gebied van elektrotechnische en mechanische engineering en HVAC (heating, ventilation en air conditioning)-diensten”, vertelt Kees
Verlaan, directeur Datacenters van SPIE-ICS in Nederland.
“Ook in landen als Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd
Koninkrijk hebben we de afgelopen jaren een stevige positie in de datacentermarkt opgebouwd.”
“Eind 2014 raakten we in gesprek met KPN en heeft KPN besloten om met SPIE in zee te gaan voor de volledige inrichting van het
datacenter in Eindhoven”, aldus Verlaan.
“Hierbij is voor een aanpak gekozen waarbij alle betrokken partijen gezamenlijk de technische keuzes en oplossingen bepalen. Hierbij hoort veel transparantie en onderling vertrouwen, die in dit project bijzonder positief heeft uitgewerkt.”

CO2 negatief

Bakker noemt het datacenter op de High Tech Campus bovendien het eerste daadwerkelijk operationele CO2 -negatieve datacenter ter wereld. “Voor zover wij weten is dit inderdaad het geval. De locatie en het ontwerp van dit datacenter maken dit mogelijk.

Gold Standard-regeling

 • Allereerst gebruiken we honderd procent duurzaam opgewekte groene energie uit Nederland. Daar komt geen CO2 bij vrij.
 • Voor de koeling maken we gebruik van de warmtering die hier op de campus al aanwezig is. Dat levert ook geen CO2 op.
 • Dat gebeurt natuurlijk wel als de noodstroomvoorzieningen noodgedwongen inschakelen.
 • Deze CO2-emissie compenseren we via de Gold Standard-regeling.
 • Alle restwarmte van het datacenter leveren wij via de bestaande warmtering aan andere gebouwen op de campus. Dat levert dus geen CO2 op.
 • Sterker nog: daarmee verlagen andere partijen op de High Tech Campus hun eigen CO2-emissie

Per saldo dus een CO2-negatief datacenter.

Geen waterverbruik voor de koeling

Warmtering

Interessant uit oogpunt van duurzaamheid is bovendien, dat het datacenter geen water gebruikt.
Andere datacenters passen bijvoorbeeld adiabatische koeling toe. Daar hebben zij vrij veel water voor nodig.
Wij maken echter gebruik van de warmtering en gebruiken dus geen water voor het koelen van het datacenter. Een technische uitdaging zat ‘m in de energieuitwisseling tussen datacenter en warmtering.
“Onze restwarmte dient tijdelijk te worden opgeslagen zodat deze in de winterperiode weer kan worden benut. Dat gebeurt met warmte-/koudebronnen. Daar moet je toch even goed naar kijken. Is die koppeling technisch goed en betrouwbaar voor elkaar te krijgen? Dit is toch een fundamenteel andere aanpak dan we bij andere datacenters zien.
Maar het moet natuurlijk wel om een robuuste oplossing gaan waar onze klanten ook vertrouwen in hebben. Wij zijn een commercieel bedrijf, geen proeftuin voor nieuwe technologie.
Wij willen graag innoveren – dat mag met dit project wel duidelijk zijn – maar dan wel graag op basis van ‘proven technology’. Dat is bij voorbeeld ook de reden dat we bij dit datacenter geen zonnecellen toepassen. Dat is nog te riskant, denken wij: te weinig capaciteit, te duur en nog niet betrouwbaar genoeg. Windenergie als groene stroom past wel bij dit project. Vandaar dat nu circa een kwart van de energie die wordt opgewekt op het windmolenpark Amalia voor ons bestemd is.”

Modulair gebouwd

Zoals de laatste jaren gebruikelijk bij KPN is ook dit datacenter modulair opgebouwd. “Het gebouw zelf is niet modulair. Maar de binnenkant wel. We maken nu een datavloer beschikbaar voor de eerste vier klanten plus de nodige voorraad. Daarna kunnen we groeien in stappen van 250 kW.”
Het kiezen van de juiste granulariteit is één van de leerpunten die KPN de afgelopen jaren heeft opgedaan met modulair bouwen. “Het
KPN datacenter in Almere is bijvoorbeeld ook modulair ontworpen, en bestaat in feite slechts uit twee modules. De operationele fase 1 is 13.000 vierkante meter groot. Fase 2 bestaat uit nog eens 13.000 vierkante meter. Dat paste destijds ook helemaal in de verwachting en de tijd geest van 2007, toen we nog geen economische crisis hadden en we dus veel ambitieuzer naar de groei van de bezetting van een datacenter keken. Nu doen we het anders en hanteren we veel kleinere modules, die ook sneller operationeel te maken zijn.